skupina

Vývoj diskontní sazby ČNB

Diskontní sazba je centrální bankou používána k úročení přebytečné likvidity, kterou si u ní ukládají komerční banky. Má však přetrvávající význam i pro výpočet úroků při správě daní.
Diskontní sazba ČNB slouží pro stanovení úroků z prodlení, úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a penále u daní, které byly splatné do konce roku 2006. Rozhodující je sazba platná na začátku kalendářního čtvrtletí. Blíže viz §§ 60, 63 a 64 zákona č. 337/1992 Sb., ovšem pozor, ve znění účinném do konce roku 2006. Diskontní sazbu ČNB v minulosti používal také zákon o daních z příjmů ve znění účinném do 31.12.2007 pro ocenění obvyklého úroku u půjček poskytovaných mezi spojenými osobami v § 23 odst. 7. 
Prakticky ve všech případech uvedené zákony používaly úrok ve výši 140% diskontní sazby ČNB platné na počátku kalendářního čtvrtletí (přepočet viz druhá tabulka).
V současné době jsou úroky z prodlení a posečkání daní odvozovány od reposazby. Historický vývoj dvoutýdenní reposazby ČNB a vysvětlení systému úročení daňových nedoplatků, včetně podstatných výňatků z platné legislativy, najdete zde.

 Diskontní sazba ČNB - přehled, vč. přepočtu na 140 % diskontní sazby

platnost  od     platnost   do         diskontní sazba

140% disk. sazby

27.3.2020 0,05% 0,07%
17.3:2020 26.3.2020 0,75% 1,05%
7.2.2020 16.3.2020 1,25% 1,75%
3.5.2019 6.2.2020 1% 1,4%
2.11.2018 2.5.2019 0,75% 1,05%
27.9.2018 1.11.2018 0,50% 0,70%
3.8.2018 26.9.2018 0,25% 0,35%
2.11.2012  2.8.2018 0,05% 0,07%
1.10.2012 1.11.2012 0,10% 0,14%
7.8.2009  30.9.2012 0,25% 0,35%
11.5.2009 6.8.2009 0,50% 0,70%
6.2.2009  10.5.2009 0,75% 1,05%
18.12.2008  5.2.2009 1,25% 1,75%
7.11.2008  17.12.2008 1,75% 2,45%
8.8.2008 6.11.2008 2,50% 3,50%
8.2.2008 7.8.2008 2,75% 3,85%
30.11.2007 7.2.2008 2,50% 3,50%
31.8.2007  29.11.2007 2,25% 3,15%
27.7.2007 30.8.2007 2,00% 2,80%
1.6.2007 26.7.2007 1,75% 2,45%
29.9.2006  31.5.2007 1,50% 2,10%
28.7.2006 28.9.2006 1,25% 1,75%
31.10.2005 27.7.2006 1,00% 1,40%
29.4.2005 30.10.2005 0,75% 1,05%
1.4.2005 28.4.2005 1,00% 1,40%
28.1.2005 31.3.2005 1,25% 1,75%
27.8.2004 27.1.2005 1,5% 2,10%
25.6.2004 26.8.2004 1,25% 1,75%
1.8.2003 24.6.2004 1,00% 1,40%
26.6.2003 31.7.2003 1,25% 1,75%
31.1.2003 25.6.2003 1,5% 2,1%
1.11.2002 30.1.2003 1,75% 2,45%
26.7.2002 31.10.2002 2% 2,8%
26.4.2002 25.7.2002 2,75% 3,85%
1.2.2002 25.4.2002 3,25% 4,55%
22.1.2002 31.1.2002 3,50% 4,90%
30.11.2001 21.1.2002 3,75% 5,25%
27.7.2001 29.11.2001 4,25% 5,95%
23.2.2001 26.7.2001 4,00% 5,60%
27.10.1999 22.2.2001 5,00% 7,00%
3.9.1999 26.10.1999 5,50% 7,70%
12.3.1999 2.9.1999 6,00% 8,40%
23.12.1998 11.3.1999 7,50% 10,50%
27.10.1998 22.12.1998 10,00% 14,00%
14.8.1998 26.10.1998 11,50% 16,10%
27.5.1997 13.8.1998 13,00% 18,20%
21.6.1996 26.5.1997 10,50% 14,70%
26.6.1995 20.6.1996 9,50% 13,30%
24.10.1994 25.6.1995 8,50% 11,90%
10.6.1993 23.10.1994 8,00% 11,20%
1.1.1993 9.6.1993 9,50% 13,30%
26.8.1992 31.12.1992 8,00% 11,20%
25.3.1992 25.8.1992 9,00% 12,60%
9.9.1991 24.3.1992 9,50% 13,30%

 

tabulka diskontních sazeb rovněž na webových stránkách ČNB. (cnb.cz)

140 % diskontní sazby ČNB platné v 1. den čtvrtletí

platnost od platnost do  disk. sazba
1.10.2012 31.12.2012 0,14%
1.7.2012 30.9.2012 0,35%
1.4.2012 30.6.2012 0,35%
1.1.2012 31.3.2012 0,35%
1.10.2011 31.12.2011 0,35%
1.7.2011 30.9.2011 0,35%
1.4.2011 30.6.2011 0,35%
1.1.2011 31.3.2011 0,35%
1.10.2010 31.12.2010 0,35%
1.7.2010 30.9.2010 0,35%
1.4.2010 30.6.2010 0,35%
1.1.2010 31.3.2010 0,35%
1.10.2009 31.12.2009 0,35%
1.7.2009 30.9.2009 0,70%
1.4.2009 30.6.2009 1,05%
1.1.2009 31.3.2009 1,75%
1.10.2008 31.12.2008 3,50%
1.7.2008 30.9.2008 3,85%
1.4.2008 30.6.2008 3,85%
1.1.2008 31.03.2008 3,50%
1.10.2007 31.12.2007 3,15%
1.7.2007 30.9.2007 2,45%
1.4.2007 30.6.2007 2,10%
1.1.2007 31.3.2007 2,10%
1.10.2006 31.12.2006 2,10%
1.1.2006 30.9.2006 1,40%
1.7.2005 31.12.2005 1,05%
1.4.2005 30.6.2005 1,40%
1.10.2004 31.3.2005 2,10%
1.7.2004 30.9.2004 1,75%
1.10.2003 30.6.2004 1,4%
1.7.2003 30.9.2003 1,75%
1.4.2003 30.6.2003 2,1%
1.1.2003 31.3.2003 2,45
1.10.2002 31.12.2002 2,8
1.7.2002 30.9.2002 3,85
1.4.2002 30.6.2002 4,55
1.1.2002 31.3.2002 5,25
1.10.2001 31.12.2001 5,95
1.4.2001 30.9.2001 5,6
1.1.2000 31.3.2001 7,0
1.10.1999 31.12.2000 7,7
1.4.1999 30.9.1999 8,4
1.1.1999 31.3.1999 10,5
1.10.1998 31.12.1998 16,1
1.7.1997 30.9.1998 18,2
1.7.1996 30.6.1997 14,7
1.7.1995 30.6.1996 13,3
1.1.1995 30.6.1995 11,9


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close