skupina

upozornění k přehledu smluv o zamezení dvojího zdanění

Údaje přehledu smluv o zamezení dvojího zdanění jsou uspořádány tak, jak vyplývají přímo a pouze z jejich textu. Při sestavení přehledu nebyl zohledněn sporný názor Ministerstva financí, podle kterého v případě služeb může po šesti měsících vzniknout stálá provozovna bez pevného místa pro podnikání i podnikům, které do ČR přicházejí ze smluvních států, se kterými v čl. 5 smlouvy není pro tento případ sjednán žádný časový test.

V přehledu smluv jsou obsaženy standardní smlouvy o zamezení dvojího zdanění sjednané podle modelu OECD nebo OSN. Zahrnuty v přehledu nejsou:

Další mezinárodní smlouvy, upravující zvláštní daňový režim diplomatů, vojsk apod.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close