skupina

test

[do.Oslovení] [do.osl. 5. pád],

počátek února jsme Vám zaslali e-mailové avizo, že v rámci oslav 25. výročí vzniku naší společnosti a skupiny KODAP připravujeme na večer 16.5. slavnostní setkání s klienty se zajímavým kulturním programem.

Akce je připravena na čtvrtek 16.5. od 18.oo hod v Domě kultury v Liberci.

Děkujeme, že jste předběžně přijali naše pozvání a potvrdili svou účast. V průběhu března začneme připravovat stolové uspořádání sálu a usazení hostů ke stolům. Jak jsme informovali, pozvání platí pro dvě osoby. Dovolujeme si Vás proto požádat o krátké sdělení, zda pro Vás máme rezervovat dvě místa nebo pouze jedno.

ANO - 2 osoby      ANO - 1 osoba      Omlouvám se

Do termínu konání akce může, pochopitelně, dojít na Vaší straně k neočekávaným změnám, které mohou způsobit, že se nebudete moci tohoto večera zúčastnit. V takovém případě předejte naše pozvání některému z Vašich spolupracovníků, s nimiž jsme v pracovním kontaktu.

Těšíme se na setkání s Vámi. Děkujeme za spolupráci a odpověď.

Za KODAP

Vlastimil Sojka, Ivana Vaňousová, Josef Pomrhonc, Ondřej Macoun, Dagmar Melicharová, David Hejzlar, Miroslav Kohout, Robert Hrádek a další.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close