skupina

Účetní audit

KODAP audit, s.r.o. 
"Pomůžeme Vám i v průběhu roku - konzultacemi a poradenstvím v oblasti účetnictví, sestavování účetních závěrek a výkazů."
Zajistíme pro vás:

Povinný audit

Povinný audit pro řadu podnikatelských subjektů vyplývá povinně ze zákona:
při roční závěrce, v závislosti na formě podnikání, výši obratu nebo čistého obchodního jmění,
v jiných případech:
- při změně organizační formy, sloučení nebo splynutí
- při změnách rozsahu a struktury základního kapitálu

Nepovinný audit

- k ověření závěrky a úrovně hospodaření pro vlastníky a manažery
- při rozhodování o koupi či prodeji firmy
- k posílení důvěryhodnosti firmy
- vyžadují běžně rovněž banky před poskytnutím úvěru

Metody práce

Hlavním posláním auditora je vyjádřit kvalifikovaný názor na účetní závěrku. Tento názor si utváří při kontrolních testech, kterými ověřuje, zda údaje v účetní závěrce či konsolidované účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, výsledek hospodaření a finanční situaci. Při formulaci výroku o účetní závěrce musí auditor zohledňovat všechny podstatné okolnosti ovlivňující stav účetní jednotky.

Auditorská skupina pracuje podle závazných metodických postupů, vychází přitom z auditorských standardů vydaných Komorou auditorů ČR. Postupuje přitom zcela nezávisle, s vysokou odborností a zkušeností.

Služby auditora

Auditovaná účetní závěrka není jen výsadou velkých akciových společností se stamilionovými obraty. I menší podnikatelské subjekty mohou využít za přijatelných cenových podmínek službu, která má trojí efekt:

- posílí vnější důvěryhodnost firmy
- zvýší jistotu vlastních rozhodovacích procesů
- ukáže cestu k nápravě existujících chyb.

Naši klienti oceňují, že za svoji povinnost považujeme nejen vyjádřit názor na závěrku jejich firmy prostřednictvím výroku auditora, ale rovněž poradit a pomoci.

Kromě auditorských služeb dále nabízíme:
konzultační a poradenskou činnost v oblasti účetnictví, sestavování účetních závěrek a výkazů, zajištění účetního dohledu, provádění kontrol hospodaření a revize účetnictví. Pomůžeme také s reportingem do IAS, HB2 a GAAP.

Auditorské služby pokytujeme především v auditorské společnosti KODAP audit.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close