skupina

Řízení o dotacích a jejich kontrole

Umíme účinně pomoci příjemcům dotací ve všech fázích řízení:

Máme zde dobré výsledky a zastupujeme desítky dotačních příjemců z veřejné i privátní sféry. Naše konzultace a preventivní audit se vyplatí i těm, kdo přijetí dotace zvažují a jsou ve fázi zpracování přípravné dokumentace a žádosti.

Na základě dlouholetých zkušeností využíváme zákonem podporované postupy tak, aby v případě zjištěného problému byl sankční odvod co nejmenší. S ochranou práv našich klientů máme rozsáhlé zkušenosti a zachránit se nám podařilo i zdánlivě ztracené případy. Dosáhli jsme změn rozhodnutí o vrácení dotací a daří se nám zejména v řízeních o prominutí odvodu dotací a příslušného penále.

Našimi klienty jsou města a obce, školy, nemocnice a další neziskové organizace, ale též podnikatelské subjekty všeho druhu.

Naše klienty zastupujeme před všemi kontrolními orgány, nejčastěji před:

Prostřednictvím našich zkušených odborníků využíváme ve prospěch našich klientů všech možností daných právními předpisy.
Za nejlepší obranu považujeme prevenci. Proto nabízíme audit probíhajících dotačních akcí. Abychom minimalizovali rizika, předjímáme postupy kontrolních orgánů a zaměřujeme se při tom na nejčastější příčiny kontrolních zjištění.
Uvedené služby poskytujeme zpravidla z kanceláře v Liberci.

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close