skupina

Podnikové transformace

Firemní fúze a transformace všeho druhu jsou náročným procesem, který vyžaduje celou řadu specifických znalostí. Právní úprava je zde málo přehledná a často připouští sporné výklady.

Klientům nabízíme komplexní řízení transformačních procesů, při kterém zastřešujeme spolupráci se znalci, notáři a dalšími odborníky. Právní stránku těchto procesů zajišťujeme prostřednictvím asociované advokátní kanceláře KODAP legal.

Referenčními projekty jsou např. sloučení u nástupnické společnosti Preciosa Figurky, s.r.o., rozdělení odštěpením sloučením společností Baltaxia a.s., JIPA s.r.o. a ABET HOLDING a.s. Dále např. rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti PM s.r.o., převod jmění na společníka H.E.Investments s.r.o. či změny právní formy společnosti Technolen s.r.o. nebo Bohemia Club, a.s.. Ve všech případech proběhly projekty podle plánu, bez větších problémů a bez námitek státních orgánů.

Projekty zajišťujeme komplexně, včetně vypořádání všech vztahů k finančnímu úřadu a k dalším správním orgánům.Zabýváme se také celou řadou dalších složitých projektů, jako jsou prodeje podniku, převody podílů na akciových společnostech i s.r.o., konstitucí základního kapitálu pomocí nepeněžních vkladů apod.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close