skupina

Ekonomicko organizační poradenství

Určit optimální formu podnikání nebo ji změnit není jednoduché. Zákon o obchodních korporacích předepisuje stále více povinností. Ani ukončit podnikání nelze ze dne na den a bez splnění základních povinností. Potřebujete-li získat orientaci v tuzemských předpisech a mezinárodních smlouvách, jsme zde pro Vás.
Spolupracujeme se zkušenými právníky, kteří jsou pro naše klienty zárukou toho, že je chybně zpracované společenské dokumenty neuvedou v budoucnosti do potíží.
Při poskytování služeb organizačního a ekonomického poradenství čerpáme nejen ze zkušeností, které jsme nabyli vlastním poradenským působením, ale také z praxe našich odborníků, z nichž mnozí pracovali v podnikovém managementu a ve vedení státních orgánů.

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close