skupina

Diskrétní zpracování mezd

Diskrétní mzdy

Diskrétní zpracování mezd, přenos dat a údajů klientům je důvodem pro předání mzdové agendy externímu zpracovateli i v případě, že váš podnik běžně provozuje mzdovou účtárnu  a i nadále s ní počítá. Mzdy těch vašich pracovníků, u nichž je to potřebné, budeme zpracovávat zcela odděleně, s vysokou mírou zabezpečení před únikem důvěrných informací.

Mzdy manažerů

Speciální motivační systémy, akciové opce, služební vozidla, příjmy členů statutárních orgánů, naturální příjmy a benefity, příjmy ze zahraničí a vše, co s tím souvisí. Také tyto faktory jsou důvodem, proč je správné zpracování mezd často tvrdým oříškem a našich služeb proto využívá řada velkých firem. Přičteme-li k tomu požadavek na vysokou míru diskrétnosti, je externí zpracování těchto údajů ideálním řešením. 

Mzdy zahraničních pracovníků 

Počet pracovníků z jiných členských států Evropské unie i ze třetích zemí nejen v řídicích a výkonných funkcích, ale mnohdy i ve středních manažerských pozicích je relativně vysoký a nadále poroste. Zvolit vhodnou formu jejich účasti, ošetřit sociální a zdravotní pojištění, zajistit správné zdanění příjmů a jejich doložení správci daně a pojišťovnám v zahraničí, často spolu se standardními problémy odměňování manažerů, vyžaduje specifické znalosti, přístup i chování daňového poradce.

Máme potřebné schopnosti a prostředky 

K dispozici vám budou 

Převezmeme celou vaši mzdovou agendu

Chcete se věnovat tomu, co je vám vlastní a zbavit se neproduktivní administrativy?
Na stránce mzdy vašich zaměstnanců se dozvíte, jak na to.

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close