skupina

Mzdové účetnictví

Neplýtvejte. Pokud zaměstnáváte vlastní mzdovou účetní pro méně než 300 zaměstnanců není její vysoká kvalifikace adekvátně využita . Nejspíše je dovytěžována jednoduchou administrativou a její kvalifikace se vytrácí. Riskujete také potíže v případě, že nezastupitelná mzdová účetní dočasně nebo úplně vypadne z pracovního procesu. S námi není zpracování mezd organizačně náročné. Většina komunikace probíhá elektronicky a nejste závislí na zdraví a loajalitě jediného pracovníka.

Zajistíme vám správné a ekonomicky dostupné vedení běžných mezd ve kterékoli kanceláři KODAP. Ovládáme však i speciální zpracování a zdanění mezd, provázené méně obvyklými prvky. Jde například o zpracování mezd manažerů a zahraničních pracovníků. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o sociálním pojištění, mnohdy i speciální motivační systémy, akciové opce, služební vozidla, tantiémy, naturální příjmy, příjmy ze zahraničí, to jsou faktory, které kladou na mzdové účetnictví tohoto typu nejvyšší nároky. Přičteme-li požadavek na absolutní diskrétnost, je externí zpracování těchto mzdových dat a outsourcing vedení mezd ideálním řešením.

Povzneste se nad předsudek, že je dodavatelské zpracování mzdových agend vhodné jen pro malé firmy! Není tomu tak. Je to jen otázka technologie a organizace. Převezmeme vaše elektronická data z docházkových systémů či z vašeho informačního systému. Není podstatné, kolik máte pracovišť. Ve spolupráci s osvědčenými partnery pomůžeme zavést i vyspělý docházkový systém.

Externí zpracování mezd v našem mzdovém systému zahrnuje:

zpracování mezd na základě měsíčních podkladů
výpočet čisté mzdy
výpočet záloh a doplatků na mzdy
výpočet pojistného
výpočet daňové povinnosti
vystavení výkazů pro zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení a finanční úřad
vystavení zápočtového listu
roční zúčtování
příprava a tisk výplatních pásek
a spoustu dalších činností, které z vás sejmou administrativní břemeno personální evidence

K tématu:Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close