skupina

Pomoc při daňových kontrolách

Máme za sebou řadu daňových sporů, při kterých jsme klientům úspěšně zachraňovali jejich firmy a majetky. Máme i respekt daňové správy, protože při své práci zachováváme etické normy a korektní postupy. 
Osvědčená zkušenost velí nečekat až na výsledky daňové kontroly či jiných podobných postupů správce daně. Nutné je důsledně vyvracet veškeré pochybnosti finančního úřadu již v zárodku.
Naši klienti oceňují, že dokážeme problémy řešit bez otálení, aniž bychom vyvolávali zbytečné kontroverze a dopouštěli se procesních chyb. Na druhou stranu se mohou spolehnout, že nebudeme dělat zbytečné ústupky a že jejich nároky obhájíme všemi dostupnými legálními prostředky.  

Odvolací řízení, následující po daňových kontrolách je poměrně složitý proces. Správně vedené odvolací řízení sice vždy nemusí vést k prosazení práva, rozhodně je však podmínkou pro úspěšné vedení soudního sporu. Jistě se vyplatí využít kvalifikované služby zkušených daňových poradců naší společnosti.

Ve spolupráci s asociovanou advokátní kanceláří zastupujeme klienty i u správních soudů a u ústavního soudu. Máme zkušenosti i s řízením před Evropským soudním dvorem. 


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close