skupina

Zastupování v daňovém řízení

Jednou z hlavních specializací Advokátní kanceláře KODAP legal s.r.o. je právní poradenství v oblasti daňového procesního práva.

Naše právní služby v této oblasti spočívají zejména v zastupování klientů v daňovém řízení, a to ve všech jeho fázích, počínaje daňovou kontrolou či místním šetřením až po řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích proti vydaným daňovým rozhodnutím.

Zastupování v daňovém řízení zahrnuje nejen účast při ústních jednáních na finančních úřadech či u nadřízených finančních orgánů, ale také zpracování kvalifikovaných písemných vyjádření, námitek, žádostí (vč. žádosti o prominutí daňového penále), odvolání či jiných podání.

Součástí našich služeb je zároveň také předběžná poradenská a konzultační činnost, díky které mohou naši klienti s předstihem nastavit a přizpůsobit své smluvní či jiné jednání tak, aby se později vyhnuli možným daňovým problémům. V probíhajících daňových řízeních pak pomáháme klientům zvolit správnou procesní strategii (např. při výběru a provádění důkazních prostředků) a vyhnout se tak zbytečným sporům či obtížím.

Klienty dále zastupujeme při zpracování a projednání správních žalob proti vydaným rozhodnutím finančních orgánů, správních žalob na ochranu před nezákonným postupem či nečinností správce daně, kasačních stížností a dalších podání v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V některých případech uplatňujeme daňové nároky klientů rovněž i na úrovni Ústavního soudu cestou ústavní stížnosti. V tomto směru je nezbytným východiskem pro naše služby nejen důkladná evidence a znalost příslušných procesních předpisů, ale také aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.

Klienti naší advokátní kanceláře profitují v těchto řízeních nejen z naší specializace na oblast daňového procesu, ale také z naší úzké spolupráce s daňovými poradci působícími ve skupině KODAP.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close