skupina

Transformace obchodních společností

Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství a řízení při realizaci jakékoli formy přeměny obchodních společností dle zákona č. 125/2008 Sb.

Transformace (přeměny) obchodních společností jsou náročným procesem, který vyžaduje celou řadu specifických znalostí. Našim klientům nabízíme komplexní řízení transformačních procesů v jejich nejrůznějších formách a variantách, při kterém zastřešujeme spolupráci se znalci, daňovými poradci, auditory, notáři a dalšími odborníky, jejichž účast v těchto procesech je nezbytná.

Referenčními projekty jsou např. fúze sloučením u nástupnické společnosti Preciosa Figurky, s.r.o., rozdělení odštěpením sloučením společností Baltaxia a.s., JIPA s.r.o. a ABET HOLDING a.s. Dále např. rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti PM s.r.o., převod jmění na společníka H.E.Investments s.r.o. a STUDIO EA, v.o.s., či změny právní formy společnosti Technolen s.r.o. nebo Bohemia Club, a.s. Ve všech těchto i dalších případech proběhly projekty podle plánu, bez větších problémů a bez námitek státních orgánů.

Projekty zajišťujeme komplexně, včetně vypořádání vztahů k finančnímu úřadu a k dalším správním orgánům. Zabýváme se také celou řadou dalších souvisejících složitějších projektů, jejichž součástí jsou prodeje podniku, převody podílů na akciových společnostech i ve společnostech s ručením omezeným, finanční asistence, tvorba základního kapitálu pomocí nepeněžních vkladů apod.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close