skupina

Užitečné odkazy

Seznamy a rejstříky

Zdroje odborných informací

- Obchodní rejstřík - ČMZRB - investiční pobídky pro malé a střední podnikání
- Živnostenský rejstřík - CzechInvest - Programy podpory ČR a EU
- Insolvenční rejstřík - Celní správa

- Evidence úpadců

- MFČR - celní sazebník
- Administrativní registr ekonomických subjektů - MFČR - cenový věstník
- Seznam plátců DPH - MFČR - finanční zpravodaj
- DIČ plátců DPH se sídlem na území EU - MFČR - KDP koordinační výbory
- Adresář finančních orgánů - Parlament - zákony v projednávání
- Registr plátců spotřebních a ekologických daní - Česká národní banka - devizové kurzy
  - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění na webu Ministerstva financí
  - Sbírka zákonů – MVČR

Evropská unie

Ostatní

- Server EU - Nahlížení do katastru nemovitostí
- Právní předpisy EU - Mapa se zobrazením vlastníků pozemků a nemovitostí
- Závazné překlady terminologie předpisů EU - Sbírka zákonů
- Databáze "Taxes in Europe" - Komora daňových poradců
  - Obchodní věstník
  - Bundesamt für Finanzen
  - Bundes Steuerberater Kammer

 


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close