skupina

Uplatňování DPH u přeshraničních plnění - ONLINE záznam

lektorka: Hana Hejzlarová
(daňová poradkyně KODAP s.r.o.)
termín: úterý 20. října 2020

online záznam

cena: 1 400 Kč s DPH
délka záznamu: 5 hod. 19 min.
kód: 99201020

 

Náplň semináře:

Seminář je zaměřen na problematiku dodání a pořízení zboží v rámci EU, poskytování služeb v rámci EU a zahraničí, na oblast dovozu a vývozu zboží a služeb s dovozem a vývozem zboží souvisejících.

Proč je důležité správné stanovení místa plnění a jak místo plnění stanovit? Kdo a kdy má povinnost přiznat daň a jak je to s nárokem na odpočet daně? Daňové doklady. Podmínky pro uplatnění osvobození při dodání zboží do jiného členského státu po implementační novele zákona o DPH a ve vazbě na nařízení Rady (EU). Jak přiřadit přepravu u řetězových transakcí?  Nové postupy při aplikaci režimu skladu v rámci EU.

Výklad je doplněn řadou praktických příkladů včetně upozornění na problematiku, kde se nejčastěji chybuje.

 

 

Přihláška na školení

Kontaktní osoba

Fakturační údajeKODAP, s.r.o. je odbornou institucí odsouhlasenou Komoru auditorů, jejíž vzdělávací akce jsou započitatelné do kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.
jsem auditor

účastníci:

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close