skupina

Vývoj dvoutýdenní repo sazby ČNB

Obecně je repo-sazba úrokem, za který centrální banka od komerčních bank odkupuje jimi eskontované směnky při reeskontu. Reposazba vyhlašovaná ČNB je ale také důležitá pro stanovení úroků z prodlení u daní splatných od roku 2007. K hodnotě repo sazby platné na počátku kalendářního pololetí se přičte 14 %. Blíže viz § 252 a § 253 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád. V případě posečkání daňového nedoplatku podle § 157 DŘ se k repo sazbě přičítá 7 %. Přečtěte si příslušné paragrafy DŘ zde. (Text aktualizován)

Aktuální repo sazba ČNB a přehled vývoje od roku 2005

od do Sazba
11.5.2020 0,25%
27.3.2020 10.5.2020 1,00%
17.3.2020 26.3.2020 1,75%
7.2.2020 16.3.2020 2,25%
3.5.2019 6.2.2020 2%
2.11.2018 2.5.2019 1,75%
27.9.2018 1.11.2018 1,50%
3.8.2018 26.9.2018 1,25%
28.6.2018 2.8.2018 1,00 %
2.2.2018 27.6.2018 0,75 %
3.11.2017 1.2.2018 0,50 %
4.8.2017 2.11.2017 0,25 %
2.11.2012  3.8.2017 0,05 %
1.10.2012 1.11.2012 0,25 %
29.6.2012  30.9.2012 0,50 %
7.5.2010  28.6.2012 0,75 %
17.12.2009 6.5.2010 1,00 %
7.8.2009  16.12.2009 1,25 %
11.5.2009  6.8.2009 1,50 %
6.2.2009 10.5.2009 1,75 %
18.12.2008  5.2.2009 2,25 %
7.11.2008 17.12.2008 2,75 %
8.8.2008  6.11.2008 3,50 %
8.2.2008 7.8.2008 3,75 %
30.11.2007 7.2.2008 3,50 %
31.8.2007 29.11.2007 3,25 %
27.7.2007 30.8.2007 3,00 %
1.6.2007 26.7.2007 2,75 %
29.9.2006 31.5.2007 2,50 %
28.7.2006 28.9.2006 2,25 %
31.10.2005 27.7.2006 2,00 %
29.4.2005 30.10.2005 1,75 %
1.4.2005 28.4.2005 2,00 %
28.1.2005 31.3.2005 2,25 %

K tématu:Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close