skupina

Vývoj dvoutýdenní repo sazby ČNB

Obecně je repo-sazba úrokem, za který centrální banka od komerčních bank odkupuje jimi eskontované směnky při reeskontu. Reposazba vyhlašovaná ČNB je ale také důležitá pro stanovení úroků z prodlení a z posečkané částky - podrobněji zde.

Aktuální repo sazba ČNB a přehled vývoje od roku 2005

od do Sazba
23.12.2021 3,75%
5.11.2021 22.12.2021 2,75%
1.10.2021 4.11.2021 1,50%
6.08.2021 30.09.2021 0,75%
24.06.2021 5.08.2021 0,50%
11.05.2020 23.06.2021 0,25%
27.03.2020 10.05.2020 1,00%
17.03.2020 26.03.2020 1,75%
7.02.2020 16.03.2020 2,25%
3.05.2019 6.02.2020 2,00%
2.11.2018 2.05.2019 1,75%
27.09.2018 1.11.2018 1,50%
3.08.2018 26.09.2018 1,25%
28.06.2018 2.08.2018 1,00%
2.02.2018 27.06.2018 0,75%
3.11.2017 1.02.2018 0,50%
4.08.2017 2.11.2017 0,25%
2.11.2012  3.08.2017 0,05%
1.10.2012 1.11.2012 0,25%
29.06.2012  30.09.2012 0,50%
7.05.2010  28.06.2012 0,75%
17.12.2009 6.05.2010 1,00%
7.08.2009  16.12.2009 1,25%
11.05.2009  6.08.2009 1,50%
6.02.2009 10.5.2009 1,75%
18.12.2008  5.02.2009 2,25%
7.11.2008 17.12.2008 2,75%
8.08.2008  6.11.2008 3,50%
8.02.2008 7.08.2008 3,75%
30.11.2007 7.02.2008 3,50%
31.08.2007 29.11.2007 3,25%
27.07.2007 30.08.2007 3,00%
1.06.2007 26.07.2007 2,75%
29.09.2006 31.05.2007 2,50%
28.07.2006 28.09.2006 2,25%
31.10.2005 27.07.2006 2,00%
29.04.2005 30.10.2005 1,75%
1.04.2005 28.04.2005 2,00%
28.01.2005 31.03.2005 2,25%

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close