skupina

Úroky z prodlení a z posečkané částky

Úrok z prodlení

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje čtvrtým dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku, tj. ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 8 procentních bodů, platné pro první den kalendářního pololetí předcházejícího pololetí, kdy daňovému subjektu vzniklo prodlení. Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, pokud v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní nepřesáhne částku 1 000 Kč.

Úrok z posečkané částky

Po dobu povoleného posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení, ale vzniká mu povinnost uhradit úrok z posečkané částky. Úrok z posečkané částky odpovídá nejvýše polovině úroku z prodlení. Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 1 000 Kč.

Platnost

Výše úroku

z prodlení (v %)

Výše úroku z

posečkané částky (v %)

1.1. - 30.6.2021 8,25 max. 4,13
1.7.-31.12. 2020 14,25 7,25
1.1.-30.6. 2020 16,00 9,00
1.7.-31.12. 2019 16,00 9,00
1.1.-30.6. 2019 15,75 8,75
1.7.-31.12. 2018 15,00 8,00
1.1.-30.6. 2018 14,50 7,50
1.7.-31.12. 2017 14,05 7,05
1.1.-30.6. 2017 14,05 7,05
1.7.-31.12. 2016 14,05 7,05
1.1.-30.6. 2016 14,05 7,05
1.7.-31.12. 2015 14,05 7,05
1.1.-30.6. 2015 14,05 7,05
1.7.-31.12. 2014 14,05 7,05
1.1.-30.6. 2014 14,05 7,05
1.7.-31.12. 2013 14,05 7,05
1.1.-30.6. 2013 14,05 7,05
1.7.-31.12. 2012 14,75 7,75
1.1.-30.6. 2012 14,75 7,75
1.7.-31.12. 2011 14,75 7,75
1.1.-30.6. 2011 14,75 7,75


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close