skupina

Úrokové sazby ČNB

Diskontní sazba ČNB

Přehled vývoje diskontní sazby ČNB od roku 1991

"Diskontní sazba ČNB slouží pro stanovení úroků z prodlení, úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a penále u daní splatných do konce roku 2006. Rozhodující je sazba platná na začátku kalendářního čtvrtletí. Blíže viz §§ 60, 63 a 64 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění účinném do konce roku 2006. Posledním daňovým předpisem, který používá diskontní sazbu ČNB je zákon o daních z příjmů ve znění účinném do 31.12.2007 pro ocenění obvyklého úroku u půjček poskytovaných mezi spojenými osobami v § 23 odst. 7. Prakticky ve všech případech uvedené zákony používaly 140% diskontní sazby ČNB."

Dvoutýdenní repo sazba ČNB ( 2T repo sazba ČNB )

Přehled vývoje 2T repo sazby ČNB od roku 2005

Reposazba vyhlašovaná ČNB je  důležitá pro stanovení úroků z prodlení u daní splatných od roku 2007. K hodnotě repo sazby platné na počátku kalendářního pololetí se přičte 14 %. Blíže viz § 252 a § 253 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád. V případě posečkání daňového nedoplatku podle § 157 DŘ se k repo sazbě přičítá 7 %. Přečtěte si příslušné paragrafy DŘ zde. (Text k 1. 3. 2011)

K tématu:Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close