skupina

Soudní poplatky ve správním soudnictví

zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Výběr obsahuje soudní poplatky uplatňované v soudním řízení správním, navazujícím na správu daní

 
 
Úkon výše poplatku (Kč)
žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 SŘS) 3.000,-
žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 SŘS) 2.000,-
žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 SŘS) 2.000,-
kasační stížnost 5.000,-
návrh na vydání předběžného opatření 1.000,-
první zápis akciové společnosti do OR

12.000,-

první zápis podnikatele do OR, s výjimkou akciové společnosti 6.000,-
změna nebo doplnění zápisu u podnikatele v OR 2.000,-

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close