skupina

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Aktuální přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

vám umožní rychlou orientaci. Zjistíte, zdali je s příslušným státem smlouva uzavřena, od kdy je účinná, pod jakým číslem byla zveřejněna a jaké k ní byly vydány metodické pokyny. V tabulce můžete vyhledat také základní parametry mezinárodního dvojího zdanění, jako jsou časové testy pro vznik stálé provozovny a sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků. Nepřehlédněte případné důležité informace ve sloupci "poznámka".
Upozorňujeme, že tato tabulka nemůže při řešení problémů mezinárodního zdanění nahradit důkladnou práci s textem smlouvy a konzultaci se specializovaným daňovým poradcem. Naše služby jsou vám k dispozici.

K tématu:Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close