skupina

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:

Období

 

Stravné

 

Právní úprava

 

5 - 12 hod.

12 - 18 hod.

> 18 hod.

 
1.1.2018 78,- až 93,- 119,- až 143,- 186,- až 223,- 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 72,- až 86,- 109,- až 132,- 171,- až 205,- 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 70,- až 83,- 106,- až 127,- 166,- až 198,- 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 69,- až 82,- 104,- až 125,- 163,- až 195,- 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 67,- až 80,- 102,- až 123,- 160,- až 191,- 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 66,- až 79,- 100,- až 121,- 157,- až 188,- 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 64,- až 76,- 96,- až 116,- 151,- až 181,- 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 63,- až 74,- 95,- až 114,- 149,- až 178,- 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 61,- až 73,- 93,- až 112,- 146,- až 174,- 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009
1.1.2009 60,- až 72,- 92,- až 110,- 144,- až 172,- 262/2006 Sb., vyhláška 451/2008
1.1.2008 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 262/2006 Sb.
1.1.2007 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 262/2006 Sb.
1.1.2006 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 496/2005 Sb.
1.1.2005 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 647/2004 Sb.

Zákoník práce a prováděcí předpisy stanoví minimální hranici stravného. Maximální limit je stanoven pro neziskové subjekty. Podnikatelské subjekty mají náklady na cestovní náhrady daňově uznatelné bez omezení. Na straně zaměstnance nejsou předmětem daně ze mzdy a do vyměřovacího základu pro odvody na pojistné nevstupují cestovní náhrady pouze do výše maximálního limitu pro neziskové subjekty. Cestovní náhrady vyplácené nad tento limit podléhají zdanění i odvodům na pojistné.
Náhrady stravného při zahraničních pracovních cestách (pouze vybrané státy)

Vyhláška MF stanoví základní sazby zahraničního stravného. Odpovídající výše nároku se stanoví v souladu s podmínkami § 170 zákoníku práce.

Země 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Albánie 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Argentina 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD
Belgie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR
Bělorusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR

Bosna a Hercegovina

40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Brazílie 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD
Bulharsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Černá Hora 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Čína 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Dánsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Egypt 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Estonsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Finsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR
Francie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Hongkong 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Chorvatsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Indie 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR
Irsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Island 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR
Itálie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Izrael 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD
Japonsko 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD
Kanada 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD
Kosovo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Kuvajt 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Kypr 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Lichtenštejnsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 60 CHF 60 CHF 60 CHF
Litva 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Lotyšsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Lucembursko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Maďarsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Malta 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Monako 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Německo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Nizozemsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Norsko 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR
Nový Zéland 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD
Polsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Portugalsko + Azory 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Rakousko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Rumunsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Rusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Řecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Spojené arabské emiráty 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD
Slovensko 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Slovinsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Spojené státy americké 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD
Srbsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Španělsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Švédsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Švýcarsko 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF
Thajsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Tunisko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR
Turecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Ukrajina 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Velká Británie 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 45 GBP
Vietnam 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR

Historie sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách ( od r. 2009)
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí ...

Období

 

Jízdné

 

Jednostopá

Osobní

Přívěs

Právní úprava
1.1.2018 1,10 4,00 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 1,10 3,90 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 1,00 3,80 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 1,00 3,60 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010

1.1.2010

1,10

3,90

základní sazba+min. 15%

262/2006 Sb., vyhláška 462/2009

1.1.2009

1,10

3,90

základní sazba+min. 15%

262/2006 Sb., vyhláška 451/08 Sb.

1.1.2008 1,10 4,10 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 357/07 Sb.
1.1.2007 1,00 3,80 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb.
1.1.2006 1,00 3,80 - 496/2005 Sb.
1.1.2005 1,00 3,80 - 647/2004 Sb.
Výše průměrných cen pohonných hmot "pro zaměstnance"

Období

Jízdné - pohonné hmoty

  Special 91 Natural 91 Natural 95 Super + 98 Nafta Právní úprava
1.1.2018 30,50 32,80 29,80 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 29,50 32,50 28,60 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 29,70 33,00 29,50 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 35,90 38,30 36,10 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 35,70 37,90 36,00 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 36,10 38,60 36,50 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 34,90 36,80 34,70 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 31,40 31,60 33,40 30,80 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 28,50 28,70 30,70 27,20 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009
1.1.2009 26,30 26,30 26,80 29 28,50 262/2006 Sb., vyhláška 451/08 Sb.
1.1.2008 30,60 30,60 30,90 33,10 31,20 262/2006 Sb.
1.1.2007 27,80 27,90 28,10 31,10 28,10 262/2006 Sb.
1.1.2006 30,10 29,50 30,40 34,40 29,50 496/2005 Sb.
1.1.2005 27,10 27,50 27,40 31,00 26,60 647/2004 Sb.
Výše průměrných cen pohonných hmot "pro podnikatele"

Období

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

  Special 91 Natural 91 Natural 95 Natural 98 Nafta Právní úprava
2018 30,50 32,80 29,80 vyhláška 463/2017 Sb.
2017 29,50 32,50 28,60 vyhláška 440/2016 Sb.
2016 29,70 33,00 29,50 vyhláška 385/2015 Sb.
2015 35,90 Kč 38,30 Kč 36,10 Kč vyhláška 328/2014 Sb.
2014 35,70 Kč 37,90 Kč 36,00 Kč vyhláška 435/2013 Sb.
2013 36,10 Kč 38,60 Kč 36,50 Kč vyhláška 472/2012 Sb.
2012 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč vyhláška 429/2011 Sb.
2011 31,40 Kč 31,40 Kč 31,60 Kč 33,40 Kč 30,80 Kč vyhláška 377/2010 Sb.
2010 28,50 Kč 28,50 Kč 28,70 Kč 30,70 Kč 27,20 Kč vyhláška 462/2009 Sb
2009 26,30Kč 26,30 Kč 26,80 Kč 29,00 Kč 28,50 Kč vyhláška 451/2008 Sb
2008 29,73 Kč 29,85 Kč 30,34 Kč 32,65 Kč 31,68 Kč Pokyn D-320
2008 30,60 Kč 30,60 Kč 30,90 Kč 33,10 Kč 31,20Kč 262/2006 Sb., vyhláška 357/07 Sb.
2007 29,37 Kč 29,29 Kč 29,72 Kč 32,47 Kč 28,76Kč

Pokyn D-317

2006 29,30 Kč 29,64 Kč 29,82 Kč 33,12 Kč 29,04 Kč Pokyn D-306
2005 27,99 Kč 28,91 Kč 28,59 Kč 32,23 Kč 27,93 Kč Pokyn D-296


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close