skupina

Právní informace pro spotřebitele

Skupina KODAP se při poskytování daňového poradenství spotřebitelům řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Mimosoudní řešení sporů

1, Spory ze smlouvy o poskytování daňového poradenství, vzniklé mezi spotřebitelem a poradcem, mohou být řešeny mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, která je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve vztahu k předmětu podnikání poradce k řešení těchto sporů orgánem věcně příslušným.

2, Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle odst. 1 se řídí především § 20d an. zákona o ochraně spotřebitele a pravidly pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vydanými Českou obchodní inspekcí.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close