skupina

Zrušení daně z nabytí nemovitosti je schváleno

PanáčekDne 15. 9. 2020 po vrácení Senátem prošel podruhé Poslaneckou sněmovnou návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zrušení této daně bude platit se zpětnou účinností pro převody nemovitostí, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020 včetně. Na tyto případy se doposud rovněž vztahoval generální pardon, na základě kterého byly prominuty sankce spojené s pozdním podáním a platbou daně.

Výše uvedené prakticky znamená, že pokud byl vklad do katastru nemovitostí proveden v listopadu 2019, skončila lhůta pro podání přiznání a úhradu daně dne 2. 3. 2020 a zrušení daně ani generální pardon na tento případ již nedopadají.

Pokud však došlo k provedení vkladu nemovité věci do katastru nemovitostí v prosinci 2019, byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 31. 3. 2020. Daň je v tomto případě zpětně zrušena a není nutné ji hradit.

V případě, kdy došlo k provedení vkladu nemovité věci do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a poplatník do konce března 2020 přiznání podal a daň rovněž uhradil, může požádat o vrácení již uhrazené daně.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close