skupina

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Schválená novela zákona o daních z příjmů zahrnutá do tzv. koronavirového balíčku potvrdila předložený návrh, zavádějící novou možnost uplatnit daňovou ztrátu ve dvou obdobích předcházejících vzniku daňové ztráty.

Významnou novinkou oproti původnímu návrhu zákona je, že poplatník může očekávanou daňovou ztrátu za období 2020 (přesněji za první zdaňovací období, které skončí po 30. 6. 2020) odhadnout a snížit o odhadnutou ztrátu základ daně v řádném nebo dodatečném daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2019 (přesněji za bezprostředně předcházející období). S uplatněním daňové ztráty za rok 2020 v předchozím období tak není třeba čekat až na její stanovení podle daňového přiznání a s přeplatkem na dani, který tím vznikne, lze počítat mnohem dříve.

Výše odhadnuté ztráty nesmí přesáhnout 30 mil. Kč a neměla by současně přesáhnout skutečně stanovenou ztrátu za rok 2020. V opačném případě by musel poplatník v dalším dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 zvýšit základ daně o rozdíl mezi skutečnou a odhadnutou daňovou ztrátou a příslušnou daň doplatit, včetně následně vyměřených úroků z prodlení. Pokud bude ale skutečná stanovená daňová ztráta naopak vyšší než očekávaná, má poplatník právo dalším dodatečným daňovým přiznáním za rok 2019 si daň snížit.

Nevýhodou možnosti uplatnit si daňovou ztrátu zpětně je prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž byla ztráta zpětně uplatněna. Tato lhůta totiž končí stejně jako pro poslední zdaňovací období, ve kterém je možné daňovou ztrátu naposledy uplatnit, tj. pět zdaňovacích období dopředu. Ke zmírnění této nevýhody zavedla novela právo poplatníka vzdát se možnosti uplatňovat ztrátu v budoucích obdobích. Jestliže tuto možnost poplatník využije, počítá se lhůta pro stanovení daně od období, za které byla stanovena ztráta.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close