skupina

Začínáme s provozováním čerpací stanice

Jaké nezbytné kroky spojené se zahájením podnikání jako OSVČ by měl nový provozovatel čerpací stanice učinit? Není toho málo, co všechno je potřeba vyřídit. Mnohé účetní firmy rády nabídnou pomocnou ruku. Pokud se však nový podnikatel rozhodne pustit se do toho na vlastní pěst, nevyhne se následujícím úředním úkonům.

Živnostenský úřad

Jedny z prvních kroků budoucího provozovatele na čerpací stanici by měly vést na živnostenský úřad, který vydá potřebné živnostenské oprávnění k provozování čerpací stanice. Provozování čerpací stanice je volnou živností, což znamená, že není potřeba dokládat například odbornou způsobilost, vzdělání a odbornou praxi. Je potřeba si s sebou vzít občanský průkaz a 1.000 Kč na správní poplatek.

Jednotný registrační formulář

Na živnostenském úřadě je možné vyplnit tzv. jednotný registrační formulář, pomocí kterého budoucí provozovatel čerpací stanice získá nejen živnostenské oprávnění, ale také zde může učinit oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, případně se i registrovat k dani z příjmu fyzických osob a k silniční dani. Jednotný registrační formulář vyplní úřednice přímo u přepážky a elektronicky jej odešle na příslušné instituce. Nový provozovatel tak jistě uvítá možnost vynechání návštěv několika úřadů.

Pokud by budoucí provozovatel registraci a ohlášení pomocí jednotného registračního formuláře neučinil, byl by povinen tyto úkony učinit jednotlivě na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. Registrace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění by měla proběhnout do 8 dnů, od kdy provozovatel ČS začal s podnikáním. Registrace k dani z příjmu na finančnímu úřadě by měla být provedena do 15 dnů. Pokud by provozovatel čerpací stanice potřeboval být ke dni zahájení provozu plátcem DPH, je vhodné podat žádost o registraci minimálně 30 dní dopředu, neboť takovou lhůtu mají úředníci finančního úřadu pro vyřízení žádosti.

Sociální a zdravotní pojištění

Pokud provozovatel čerpací stanice podniká jako OSVČ hlavní, platí již od prvního měsíce zahájení své činnosti alespoň minimální zálohy, které pro rok 2021 činí 2.588 Kč na sociální pojistné a 2.393 Kč na zdravotní pojistné. Pokud je podnikání jeho vedlejší činností, platí na sociální pojištění minimální zálohy ve výši 1.036 Kč měsíčně, zálohy na zdravotní pojistné není v tomto případě potřeba v průběhu roku platit.

Silniční daň

K silniční dani se mohou provozovatelé čerpací stanice zaregistrovat pomocí jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadu nebo na místně příslušném finančním úřadu. Tuto registraci by měli provést ti podnikatelé, kteří budou pro své podnikání používat vozidlo. Je potřeba počítat s tím, že bude nutné hradit pravidelné čtvrtletní zálohy na silniční daň.

Daň z přidané hodnoty

Pokud se budoucí provozovatel rozhodne být plátcem daně z přidané hodnoty, provede registraci k této dani pomocí Žádosti o dobrovolnou registraci k DPH na příslušném finančním úřadě. Žádost mohou budoucí provozovatelé čerpací stanice nalézt na stránkách finanční správy. Aby registrace probíhala co nejhladčeji, je doporučováno k registraci připojit Přílohu přihlášky k registraci, kterou je taktéž možno nalézt na webových stránkách finanční správy. Pokud má provozovatel čerpací stanice datovou schránku zřízenou pro podnikání, je potřeba zaslat žádost i přílohu pomocí této datové schránky. Je pravděpodobné, že některé finanční úřady pro udělení dobrovolné registrace budou po budoucích provozovatelích čerpací stanice požadovat i další dokumenty, například uzavřenou smlouvu o nájmu čerpací stanice, smlouvu s účetní firmou, smlouvu o vedení podnikatelského účtu apod.

Registrace k ostatním daním

Mimo registraci k dani z přidané hodnoty je potřeba na místně příslušném finančním úřadě provést i registraci k dani z příjmu fyzických osob, případně se i zaregistrovat jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti anebo daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud bude mít nový provozovatel zaměstnance nebo brigádníky.

Martina Misařová, KODAP s.r.o


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close