skupina

Q4

Úvod

» Poslední šance využít programy Antivirus A a B

Pokud ještě zvažujete využití programů Antivirus (režim A a B) máte tuto možnost ji pouze do konce října 2020. Více...

» Zrušení daně z nabytí nemovitosti je schváleno

Dne 15. 9. 2020 po vrácení Senátem prošel podruhé Poslaneckou sněmovnou návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zrušení této daně bude platit se zpětnou účinností pro převody nemovitostí, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020 včetně.Více...

» Dopady zvýšení vyhlašované průměrné mzdy pro rok 2021

V souvislosti s vyhlášením všeobecného vyměřovacího základu ve výši 34 766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194 se zvyšuje průměrná mzda pro rok 2021 na částku 35 441 Kč.Více...

» Dočasné omezení osobních kontaktů mezi finančními úřady a veřejností

Z hygienických důvodů dochází od pondělí 12. 10. 2020 k omezení provozu podatelen finančních úřadů pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.Více...

» Sazby DPH u stravovacích služeb

Novela zákona o DPH z roku 2019 s odloženou účinností od 1. 5. 2020 přesunula stravovací služby z první snížené sazby daně 15 % do druhé snížené sazby 10 %, přitom dodání potravin zůstalo v 15% sazbě.Více...

» Sdílené pracovní místo

V červnu letošního roku byla schválena novela zákoníku práce, která vedle změny úpravy počítání dovolené, doručování či přechodu práv a povinností zakotvila s účinností od 1. 1. 2021 do českého práva sdílené pracovní místo.Více...

» Zpětné uplatnění daňové ztráty

Schválená novela zákona o daních z příjmů zahrnutá do tzv. koronavirového balíčku potvrdila předložený návrh, zavádějící novou možnost uplatnit daňovou ztrátu ve dvou obdobích předcházejících vzniku daňové ztráty.Více...

Tak zase přituhuje... Včerejší vládní opatření proti dalšímu šíření koronaviru opět zasáhnou také provozovatele čerpacích stanic. Jedním z přímých dopadů je opětovné zavření restaurací, které jsou na mnoha čerpacích stanicích provozovány. Vláda prozatím neoznámila, jaké kompezace zasažení podnikatelé dostanou, avšak slíbené je mají. V dnešním díle magazínu se tedy dočtete o daňových novinkách za poslední čtvrtletí a o případných aktualitách vás budeme opět informovat.

Mnoho sil přeje

Vaše eurodata


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close