skupina

Prokazování původu majetku je tady

DomečekJiž od 1. prosince 2016 musí být poplatníci daně z příjmů připraveni prokazovat případný nesoulad mezi nárůstem svého majetku a vykázanými příjmy. Bude přitom stačit, když správce daně bude mít pochyby, že příjmy poplatníka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob neodpovídají nárůstu jeho majetku, jeho spotřebě nebo jiným výdajům. Jestliže správce daně vyčíslí tento nesoulad částkou vyšší než 5 mil. Kč, potom bude oprávněn vyzvat poplatníka, aby prokázal, že rozdíl financoval řádně zdaněnými příjmy anebo příjmy nepodléhajícími zdanění.

Obdrží-li poplatník výzvu správce daně, bude jen na něm, aby prokázal, že příslušné příjmy řádně zdanil v minulých zdaňovacích obdobích, popř. že jde o nezdanitelné příjmy nebo že tyto příjmy obdržel ve zdaňovacích obdobích, u kterých již uplynula lhůta pro stanovení daně. Důkazní břemeno nese poplatník. Na druhou stranu může správci daně prokázat, že rozdíl mezi jeho příjmy a majetkem, kde správce daně spatřuje rozpor, ve skutečnosti neexistuje nebo že nepřesáhl částku 5 mil. Kč.

Když poplatník pochyby správci daně nevyvrátí a ten odhadne, že celková hodnota majetku poplatníka přesahuje 10 mil. Kč, může poplatník čelit další výzvě, a to k podání prohlášení o majetku. Pokud ani to neodstraní pochybnosti správce daně, dojde z jeho strany na stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. S tím je ovšem spojena další sankce v podobě 50procentního a v případě neposkytnutí součinnosti 100procentního penále. Je tak zřejmé, že nová ustanovení zákona obdařila správce daně velkými pravomocemi a poplatníka zatížila povinnostmi, jejichž splnění nebude snadné a jejichž nesplnění může mít přitom pro něj vážné dopady.

K tomu je třeba připočítat, že v některých extrémních případech může správce daně vyžadovat prokázání skutečností, které se datují až desítky let do minulosti. To může být pro poplatníky, kteří si běžně neschovávají důležité písemnosti (např. stvrzenky nebo kupní smlouvy), velkým rizikem.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close