skupina

Potřebuje čerpací stanice obchodní plán?

Do konce roku zbývá ještě dostatek času a příprava obchodního plánu pro nadcházející rok se zdá v nedohlednu. Možná jste ale odkládali zpracování obchodního plánu na rok 2016 tak dlouho, že k jeho realizaci nakonec vůbec nedošlo. Začněte letos dříve alespoň tím, že zvolíte vhodný nástroj pro jeho snadnou tvorbu.

K čemu mi bude obchodní plán?

Zdá se Vám, že obchodní plán je dobrý akorát tak pro banku, když žádáte o úvěr? Podnikatelský plán o několika desítkách stran se hodí v začátku každého podnikání a měl by být nedílnou součástí každého nového projektu. Sepsat si a ujasnit si, čeho chci dosáhnout a jak rychle, vypsat si možná rizika a úskalí, kterým bude nutno čelit. A samozřejmě, přesvědčit jeho pomocí budoucí investory. V průběhu podnikání se však již jen hrstka drobných podnikatelů vrací k podobnému dokumentu. Práce je tolik, že na rozsáhlé a složité plánování prostě nezbývá čas.

Podnikání, ať už na čerpací stanici nebo jakékoliv jiné, je cestou. Tato cesta by měla vést k úspěchu. Pokud si však své cíle správně nespecifikujeme, můžeme se lehce ocitnout v situaci Alenky v říši divů, která pokládá otázku:

— Řekla byste mi prosím, jak se odsud dostanu?

— A kam se chceš dostat? — ptala se Šklíba.

— To je jedno… — řekla Alenka.

— Pak je jedno, kudy půjdeš,— prohlásila kočka.

Úplná absence obchodního plánu patří k častým příčinám neúspěchu podnikání. Podnikatel se nemá o co opřít, s čím se srovnat a z jeho podnikání se stává pouze soubor nepromyšlených a spěšně učiněných rozhodnutí.

Tvorba obchodního plánu však nemusí znamenat hodiny strávené nad dlouhými texty a složitými výpočty. Je nutné zaměřit se na to nejdůležitější a využít také vhodné prostředky, které nám usnadní práci  
Plán
Hospodářské cíle pro daný rok Zde se vychází především z výsledků předchozího roku a zohledňuje se také aktuální situace na trhu čerpacích stanic. Ideálním podkladem je také srovnání s ostatními čerpacími stanicemi stejné značky či dokonce celého trhu. Plánovat byste měli po jednotlivých skupinách zboží a služeb zvlášť, neboť jejich výsledky se výrazně liší. Naplánujte si nejen tržby, ale také výši marží na jednotlivých skupinách a to jak v procentech, tak i v absolutních číslech v podobě hrubého zisku.

Výše plánových nákladů Nejvýraznější položkou nákladů na čerpací stanici jsou mzdové náklady na zaměstnance. Před začátkem roku je třeba zhodnotit, zda si můžu dovolit růst platů či nábor nových pracovních sil. U nájemců čerpacích stanic je další důležitou složkou nákladů nájemné, které je stanoveno na základě dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Doporučuje se plánovat i další skupiny nákladů podrobněji, zvlášť když chceme ušetřit. Pokud chcete mít veškeré své výdaje opravdu pod kontrolou, naplánujte si např. i výši nákladů na auto, elektřinu, pomocný materiál ad.

Plánovaný zisk Když vezmeme naplánovaný hrubý zisk (tedy zisk po odečtení nákladů na prodané zboží) a ponížíme jej o náklady, získáme plánovaný hospodářský výsledek. Zvažte, kolik peněz budete chtít použít pro vlastní spotřebu.

Plánování po kvartálech Naplánovat si pouze výsledky za celý rok není dostačující. Minimálně bychom měli plánovat samostatně jednotlivá čtvrtletí a ty v průběhu roku srovnávat s aktuálními výsledky. Důležité je zohlednit také sezónní výkyvy, např. v létě jsou výrazně vyšší prodeje zmrzliny a současně např. vyšší mzdové náklady na brigádníky apod.

A jak srovnat plánované výsledky se skutečně dosaženými?

V případě, že pro tvorbu svého obchodního plánu využijete nástrojů společnosti eurodata, tak si nejen výrazně usnadníte práci, ale také pohodlně srovnáte plánované hodnoty s výsledky dosaženými v průběhu roku. Společnost eurodata nabízí v rámci systému edtas jednoduché online nástroje, které provedou velkou část výpočtů v obchodním plánu za vás, automaticky vám ke srovnání nabídnou výsledky minulého roku a vypočítají také predikce budoucího vývoje. K dispozici jsou také specialisti v oboru, kteří poskytnou potřebné poradenství. Průběžně tak budete mít možnost zhodnotit, zda se Vaše podnikání vyvíjí „podle plánu“ a přijmout případně taková opatření, která k jeho úspěšnému plnění povedou.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close