skupina

Opětovné prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů

ZemekouleMinisterstvo financí opět rozhodlo o prodloužení prominutí DPH při dodání v tuzemsku, pořízení z JČS a při dovozu ze třetích zemí vybraného zboží, zejména filtračních polomasek třídy alespoň FFP2, respirátorů i příslušenství k polomaskám a respirátorům, a to i na období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021. Plný text rozhodnutí byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 31/2021.

Původní rozhodnutí, která jsou tímto rozhodnutím prodlužována, jsou uveřejněna ve Finančním zpravodaji 16/2021, ve Finančním zpravodaji 18/2021, ve Finančním zpravodaji 23/2021 a Finančním zpravodaji 25/2021.

Opět připomínáme, že pokud plátce uvede na daňový doklad daň na výstupu, která je rozhodnutím MF prominuta, je povinen tuto daň přiznat (uvést do daňového přiznání) a současně příjemce tohoto zboží si nemůže odpočet uplatnit. Chybně přiznanou daň však lze opravit postupem podle § 43 ZDHP.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close