skupina

Nová sleva na dani z příjmu z titulu zastavených exekucí

PenízeU dlouhotrvajících neúspěšných exekucí pohledávek do 1.500 Kč nově podle novely exekučního řádu (zákon č. 286/2021 Sb.) budou věřitelé vyzýváni ke složení zálohy na náklady exekuce. Nebude-li záloha složena, pak exekutor takovou exekuci zastaví.

U takto zastavených exekucí náleží věřiteli náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky, resp. jistiny, tj. částky bez příslušenství (úroků) a náhrady nákladů. Tato náhrada bude poskytnuta formou slevy na dani z příjmů.

Od roku 2023 budou obdobně zastavovány i neúspěšné exekuce s původním dluhem nad 1.500 Kč.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close