skupina

Nespolehlivá osoba a nespolehlivý zaměstnavatel

Do českého právního řádu aktuálně vstupují dva nové pojmy – nespolehlivá osoba a nespolehlivý zaměstnavatel. Zatímco nespolehlivá osoba je pojmem ze zákona o DPH a je zcela jisté, že vstoupí v účinnost během následujících několika týdnů, nespolehlivý zaměstnavatel je skloňován v souvislosti se zpřísněním cizineckého zákona, který však ještě neprošel hlasováním v Senátu.palce

Nespolehlivá osoba by měla pomoci v budoucnu řešit situace, kdy nespolehlivý plátce cíleně zruší svoji registraci k DPH za účelem očištění svého jména, a v dalším období se znovu jako plátce zaregistruje, ovšem již bez negativního přízviska. V případě zrušení statutu plátce DPH mu bude ihned po zrušení registrace "uděleno" označení nespolehlivé osoby se všemi souvisejícími právními důsledky. Za nespolehlivou osobu může správce daně označit jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, a to i tu, která není plátcem DPH, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH, obdobně jako je tomu u dosavadního nespolehlivého plátce.

Nespolehlivým zaměstnavatelem se stane, bude-li novela schválena, ten zaměstnavatel, který neplní jemu zákonem uložené povinnosti. Příkladem může být neplacení pojistného, pozdní nahlášení zaměstnance na správu sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnu, popřípadě neuhrazení celního dluhu. Takový zaměstnavatel by poté na základě těchto pochybení přišel o možnost zaměstnávat zahraniční pracovníky. Úprava je zaměřena zejména proti nelegálním agenturám, kdy tyto agentury v rozporu s právními předpisy zprostředkovávají zaměstnávání cizinců.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close