skupina

Kurzarbeit nově součástí právního řádu ČR

S účinností od 01.07.2021 doznala na základě novely zákona o zaměstnanosti změny úprava příspěvku v době částečné práce (dříve částečné nezaměstnanosti), který je známý jako tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit by měl pro zaměstnavatele oproti dosavadní úpravě a dočasnému krizovému programu ANTIVIRUS přinést stabilnější možnost řešení významnějších negativních situací (ekonomická recese, živelní pohromy, epidemie, kybernetické útoky). Existenci těchto situací, a tedy aktivaci podmínky pro poskytování příspěvku stanoví vláda ČR svým nařízením vždy v návaznosti na aktuální stav.

KurzarbeitZákladní podmínkou poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel v důsledku potvrzené krizové situace svým zaměstnancům přiděluje práci pouze v rozsahu 20-80 %, přičemž zaměstnancům vyplácí náhradu mzdy v minimální výši 80 % jejich průměrného výdělku. Na náhradu mzdy a odvodů obdrží zaměstnavatel od státu za splnění dalších stanovených podmínek příspěvek ve výši 80 % vyplacených náhrad. Příspěvek bude moci činit max. 1,5 násobek celostátní průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku. Maximální doba podpory činí jeden rok.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close