skupina

Kontrolovat vás bude oprávněn jakýkoli finanční úřad!

Se změnou celního zákona, která byla právě zveřejněna ve Sbírce zákonů, došlo schválením doprovodného zákona i ke změně místní příslušnosti správců daně - finančních úřadů. Ruší se totiž místní příslušnost správců daně ve věci kontrolních postupů a nově nastupuje celostátní působnost ke kontrole. Všechny finanční úřady, resp. jejich územní pracoviště, tak budou moci kontrolovat daňový subjekt odkudkoliv. Prakticky vzato, byl-li dosud ve věci kontrolních postupů u jednoho daňového subjektu např. místně příslušný Finanční úřad pro Liberecký kraj, bude nově možné, aby tento daňový subjekt díky této legislativní úpravě podrobily kontrolní činnosti i zbývající FÚ, které působí v rámci soustavy Finanční správy ČR. Finanční správa chce tímto přístupem čelit tomu, aby část daňových subjektů za účelem vyhnutí se kontrole, měnila své sídlo tak, že by byla místně příslušná k FÚ pro hlavní město Prahu, kde je vzhledem ke kumulaci subjektů menší pravděpodobnost daňové kontroly.  

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close