skupina

Je čas začít s přípravou na kontrolní hlášení

Pod praporem boje proti daňovým únikům čekají všechny plátce DPH dvě velké novinky: elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení k DPH. Zatímco v případě elektronické evidence tržeb se ještě poslanci dohadují, od kdy ji zavést a na koho se bude vztahovat, u kontrolního hlášení byla již novela přijata a je jasné, že se hlášení začne od 1. 1. 2016 podávat. Týkat se přitom bude všech plátců DPH, kteří uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku či přijali nebo poskytli na tato plnění zálohu, a to i v režimu přenesení daňové povinnosti.

Do kontrolního hlášení se budou uvádět údaje o každém jednotlivém zdanitelném plnění. Plnění osvobozená od daně (bez nároku i s nárokem na odpočet) se naopak do hlášení uvádět nebudou. Proto kontrolní hlášení nemusí podávat plátci, kteří v příslušném období žádné zdanitelné plnění neposkytnou, a jejichž hlášení by tudíž bylo prázdné. Pokud by správce daně (finanční úřad) kvůli svým pochybnostem přesto plátce k podání hlášení vyzval, potom stačí odpovědět: „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení.“

Právnické osoby budou podávat kontrolní hlášení měsíčně bez ohledu na to, jsou-li měsíčními nebo čtvrtletními plátci. U fyzických osob je období kontrolního hlášení shodné s obdobím pro daňové přiznání. Termínem podání kontrolního hlášení je stejně jako u daňového přiznání 25. den po skončení měsíce nebo čtvrtletí. Poprvé se tak bude hlášení podávat k 25. 2. 2016 (za leden) a k 25. 4. 2016 (za první čtvrtletí).

Kontrolní hlášení se bude podávat výhradně elektronicky (ve formátu XML), přičemž strukturu finanční správa teprve připravuje. Obsah hlášení je již ale dostupný na stránkách www.financnisprava.cz. S povinností podávat kontrolní hlášení odpadne od 1. 1. 2016 povinnost podávat „Výpis z evidence pro účely DPH ve vztahu k přenesení daňové povinnosti“. Pro ty, kteří tento výpis podávají, to bude alespoň malá náplast na zvýšenou administrativu.

Zákon pamatuje i na sankce. Při nepodání kontrolního hlášení hrozí pokuta do výše 50 000 Kč, v některých případech dokonce až 500 000 Kč. Podá-li se hlášení pozdě, uloží se pokuta 1 000 Kč.


daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close