skupina

Dopady zvýšení vyhlašované průměrné mzdy pro rok 2021

payrollV souvislosti s vyhlášením všeobecného vyměřovacího základu ve výši 34 766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194 se zvyšuje průměrná mzda pro rok 2021 na částku 35 441 Kč.

Průměrná mzda ovlivňuje řadu dalších daňových a pojistných parametrů. Jmenujme například výši minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění (zvýší se z letošních 2.352 Kč na 2.393 Kč v roce 2021), výši minimální zálohy OSVČ na důchodové pojištění pro hlavní činnost (zvýší se z letošních 2.544 Kč na 2.588 Kč v roce 2021) nebo částku rozhodného měsíčního příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (od 1.1.2021 zvýší z 3 000 Kč na 3 500 Kč). Dále je průměrná mzda v současné době základní veličinou pro progresivní zdanění fyzických osob. Částka 48násobku průměrné mzdy (v roce 2021 částka 1 701 168 Kč) byla v letošním i předchozím roce hranicí pro solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob. V případě zrušení superhrubé mzdy se tato částka stane hranicí pro sazbu daně z příjmů 23 %, bude-li návrh přijat v současné podobě.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close