skupina

Daňový kalendář 3.Q

 

Červenec 2017

 

3.7.

Daň z příjmů

přiznání a doplatek daně za rok 2016 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu

 

 

oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2016, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)

10.7.

Zdravotní pojištění

záloha za 6/2017

10.7.

Spotřební daně

platba daně za 5/2017 (CÚ) (kromě lihu)

17.7.

Silniční daň

záloha za měsíce 4,5,6/2017

20.7.

Sociální pojištění

záloha za 6/2017

25.7.

DPH

přiznání a platba daně za 6/2017 (měsíční plátce)

 

 

přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2017 (čtvrtletní plátce)

 

 

souhrnné hlášení za 6/2017 a 2. čtvrtletí 2017

 

 

kontrolní hlášení za 6/2017 - FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

25.7.

Spotřební daně

daňové přiznání za 6/2017 (CÚ)

25.7.

Energetické daně

přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2017

31.7.

Daň z příjmu

odvod srážkové daně za 6/2017

31.7.

Pojištění odpovědnosti

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2017

 

 

Srpen 2017

 

3.8.

Sociální a zdravotní pojištění

OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2016, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce

8.8.

Zdravotní pojištění

záloha za 7/2017

9.8.

Spotřební daně

platba daně za 6/2017 (CÚ) (kromě lihu)

9.8.

Sociální a zdravotní pojištění

OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu)

21.8.

Sociální pojištění

záloha za 7/2017

25.8.

DPH

přiznání a platba daně za 7/2017 (měsíční plátce)

 

 

souhrnné hlášení za 7/2017

 

 

kontrolní hlášení za 7/2017 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

25.8.

Spotřební daně

daňové přiznání za 7/2017 (CÚ)

25.8.

Energetické daně

přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2017

31.8.

Daň z příjmů

odvod srážkové daně za 7/2017

31.8.

Daň z nemovitých věcí

platba 1/2 daně za rok 2017 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší
než 5000 Kč

 

 

Září 2017

 

8.9.

Zdravotní pojištění

záloha za 8/2017

11.9.

Spotřební daně

platba daně za 7/2017 (CÚ) (kromě lihu)

15.9.

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí

20.9.

Sociální pojištění

záloha za 8/2017

25.9.

DPH

přiznání a platba daně za 8/2017 (měsíční plátce)

 

 

souhrnné hlášení za 8/2017

 

 

kontrolní hlášení za 8/2017 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

25.9.

Spotřební daně

daňové přiznání za 8/2017 (CÚ)

25.9.

Energetické daně

přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2017


daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close