skupina

Zvýšení hranice daňové uznatelnosti stravenek a stravovacího paušálu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo pro rok 2022 horní hranici stravného na pracovních cestách trvajících 5 - 12 hodin ze 108 Kč na 118 Kč. Tím došlo automaticky ke zvýšení horní hranice daňové uznatelnosti nepeněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování na 82,60 Kč, neboť ta činí 70 % z horní hranice stravného na pracovní cesty. Částka 82,60 Kč je současně novou horní hranicí osvobození od daně z příjmů na straně zaměstnanců v případě peněžního příspěvku (tzv. stravovací paušál).

Zaměstnavatel může na stravování poskytnout nepeněžní příspěvek formou provozu vlastní závodní jídelny nebo formou stravenek. V obou případech je daňově uznatelných pouze 55 % z poskytnutého příspěvku, t.j. z provozních nákladů bez potravin nebo z hodnoty stravenky, vždy však maximálně do uvedeného limitu 82,60 Kč. Na straně zaměstnance je nepeněžní příspěvek osvobozen od daně a také sociálního i zdravotního pojištění bez jakéhokoliv omezení. Nejvýhodnější hodnota stravenky, jestliže se na její úhradě má zaměstnanec podílet 45 % a zaměstnavatel 55 %, tak vychází na 150 Kč, z toho 82,50 Kč poskytne zaměstnavatel a 67,50 Kč zaplatí zaměstnanec.

Od roku 2021 může zaměstnavatel místo stravenek vyplácet zaměstnancům na stravování i peněžní příspěvek. Ten je na straně zaměstnavatele daňově účinný v libovolné výši, avšak na straně zaměstnance je v roce 2022 od daně, sociálního a zdravotního pojištění osvobozena max. částka 82,60 Kč, a to jen když byl přítomen na směně alespoň tři hodiny. I zde vychází v roce 2022 pro obě strany nejvýhodnější výše příspěvku zaměstnavatele 82,60 Kč.

SodexoDaňová uznatelnost příspěvku na stravování je na straně zaměstnavatele vždy podmíněna přítomností zaměstnance na směně trvající alespoň tři hodiny a dále tím, že zaměstnanci nevzniká současně nárok na stravné při pracovní cestě. Příspěvek na stravování (stravenku či stravovací paušál) lze zaměstnanci poskytnout i při práci z domova (tzv. home office), musí být ale dopředu smluvně sjednáno jiné místo pracoviště (např. bydliště) a odpracování alespoň 3 hodin ze směny musí být doloženo evidencí odpracované doby.

Obsah čísla 1/2022

Editorial
Daňové úlevy dárcům Ukrajině a jejím lidem
Oznámení osvobozených příjmů
Datové schránky se budou zřizovat i bez žádosti
Ochrana oznamovatelů bude součástí i českého práva
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close