skupina

Změna zdaňovaní malých fotovoltaických elektráren

Novela daně z příjmů přijatá s účinností od 1. 5. 2016 změnila způsob zdanění příjmů z provozu malých elektráren, což se týká zejména samostatných malých fotovoltaických elektráren. Doposud se každá výroba elektřiny a její napojení na distribuční soustavu považovalo za podnikání podléhající udělení licence Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Proto se příjmy z provozu všech elektráren musely vždy zdaňovat jako příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Změna energetického zákona nově stanovila, že elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW, které jsou určené pro vlastní spotřebu elektřiny a ke kterým není ve stejném odběrném místě připojena velká elektrárna, nevyžadují licenci ERÚ, a tudíž se jejich provoz za podnikání nepovažuje a ani příjmy z jejich provozu se nepovažují za příjmy z podnikání, nýbrž za ostatní příjmy zdaňované podle § 10.

Tato změna přináší poplatníkům několik výhod. Tou první je možnost osvobození od daně z příjmů, jestliže příjmy z provozu elektrárny nepřesáhnou 30 000 Kč. Další je „úspora“ pojistného a práce s vyplňováním a podáváním přehledů na zdravotní a sociální pojištění. A konečně provozovatelé malých elektráren již nejsou považováni za osoby samostatně výdělečně činné, a mají proto nárok na podporu v nezaměstnanosti i na dávky v hmotné nouzi. Na druhou stranu výdaje spojené s provozem elektrárny si lze uplatnit pouze ve skutečné výši (paušální výdaje se uplatnit nemohou), navíc bez odpisů a jen do výše příjmů.

Protože novela zákona o daních z příjmů se stala účinnou až v průběhu roku 2016, mohou si poplatníci při zdaňování roku 2016 vybrat, zda budou příjmy z malých elektráren zdaňovat ještě jako příjmy z podnikání podle § 7 nebo již jako ostatní příjmy podle § 10. Pro rok 2017 již tato možnost volby odpadne.

Obsah čísla 1/2017

Editorial

Mezinárodní výměna informací o převodních cenách

Taková to byla pěkná reklama!

O některých změnách v dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Vybrané novinky v soukromém právu

Připravujeme

Zobrazit celý článek

Daňové poradenství v rámci skupiny KODAP

 • Průběžné poradenství

  Pravidelné návštěvy poradců u klienta, telefonický či elektronický poradenský servis a podle dohody také pravidelné daňové prověrky účetnictví.

 • Mezinárodní daňové poradenství

  Vyžaduje dobrou znalost tuzemského zákonodárství, přiměřenou představu o zahraničních daňových systémech a hlavně dokonalou znalost praktického uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění.

 • Poradenství pro zahraniční podnikatele

  Pro zahraničního investora je velmi důležité uvědomit si, že české právní prostředí si přes značnou harmonizaci s Evropskou unií uchovává podstatné rozdíly.

 • Pomoc při daňových kontrolách

  Máme za sebou dlouhou řadu daňových sporů, při kterých jsme klientům úspěšně zachraňovali jejich firmy a majetky. Máme i respekt daňové správy.Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close