skupina

Zaměstnanecký benefit zlevní dovolenou a nezvýší daň

Rozhovor s daňovou poradkyní Monikou Bartošovou.

Příspěvek na dovolenou je výhodným benefitem pro zaměstnance i zaměstnavatele. Na podrobnosti jsme se zeptali daňové poradkyně Moniky Bartošové.

Proč roste obliba příspěvků na dovolenou?

Jsou daňově výhodné, neboť zaměstnanci je mají do částky 20 000 Kč za rok osvobozeny od daně z příjmů. Zaměstnavatel si sice příspěvek nemůže odečíst od základu daně, ale na druhou stranu nemusí z částky do 20 000 Kč odvádět sociální a zdravotní pojistné za sebe ani za zaměstnance.

A co když příspěvek tuto částku přesáhne?

Potom se na částku nad 20 000 Kč žádné daňové zvýhodnění nevztahuje a považuje se za vyplacenou mzdu.

Kdo má na příspěvek nárok?

Z pohledu zákona o daních z příjmů může příspěvek na dovolenou dostat každý zaměstnanec, ale vnitropodniková pravidla mohou výběr zaměstnanců zúžit, např. podle délky zaměstnání nebo podle výkonnosti.

Jak se příspěvek zaměstnanci proplácí?

Proti potvrzení o zaplacení? Nikoliv, zaměstnavatel musí poskytnout příspěvek nepeněžní formou, jinak by se o daňové zvýhodnění přišlo a příspěvek by musel být zdaněn jako mzda. Dovolenou musí uhradit zaměstnavatel a zaměstnanec od něj obdrží pouze poukaz. Jinými slovy, faktura musí být vystavena na zaměstnavatele a ten ji také musí uhradit. Vnitropodnikový předpis také může stanovit maximální výši příspěvku a v návaznosti na to zaměstnanci uložit, aby rozdíl svému zaměstnavateli zaplatil, např. srážkou ze mzdy.

Může se z příspěvku hradit také dovolená, na kterou jede i druhý z manželů?

Může, a nejen druhý z manželů, nýbrž kterýkoliv rodinný příslušník, jimiž jsou kromě manželů i nezaopatřené děti a nesezdaní nebo registrovaní partneři. To ostatně platí i pro další zaměstnanecké benefity, jako například vstupy do wellness, posiloven nebo aquaparků. Na ně se vztahuje stejně zvýhodněný daňový režim a navíc pro ně neplatí limit 20 000 Kč.

Obsah čísla 2/2015

Editorial
Je čas začít s přípravou na kontrolní hlášení
Získejte zpět DPH zaplacenou ve státech EU
Konec jedné dvouleté lhůty se blíží
Přichází léto - čas brigádníků
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close