skupina

Výpočet a zaokrouhlování DPH doznaly změnu

Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna letošního roku změnila výpočet daně, a to v důsledku zrušení dvou pravidel pro zaokrouhlování (§ 37 zákona).

KalkulačkaPrvní pravidlo umožňovalo zaokrouhlení vypočtené daně na celé koruny. Nově to neplatí a daň se vypočte vynásobením základu daně a příslušné sazby; vypočtená daň se už nově nesmí zaokrouhlit, než na haléře. Celková částka, která se vypočítává jako součet základu daně a vypočtené daně, nebude proto zpravidla zaokrouhlena. V případě bezhotovostní platby (kartou nebo převodem na účet) může tato nevinná změna plátcům zkomplikovat zaběhnutou praxi. Bude-li chtít totiž plátce vystavovat faktury - daňové doklady zaokrouhlené na celé koruny, potom bude muset rozdíl ze zaokrouhlení (např. 49 haléřů) zahrnout nově do základu daně. Zaokrouhlovací rozdíl by tak měl rozdělit na základ daně a daň a tyto haléřové částky zahrnout do rekapitulace DPH na daňovém dokladu (např. 10 hal. DPH a 39 hal. základ daně). U plateb v hotovosti to neplatí, neboť důvodem zaokrouhlení konečné částky je nemožnost platit haléři.

Uvedená „novinka“ se špatně chápe, protože ten, kdo by se jí neřídil a z rozdílu ze zaokrouhlení faktur by neodváděl DPH, by v průměru ze všech svých plnění na odvodu DPH stát nekrátil a správce daně by mu DPH nemohl doměřit. Je možná jen otázka času, kdy finanční správa tuto nesrovnalost srovná některým ze svých metodických pokynů.

Další změna v zaokrouhlování se týká výpočtu daně „shora“, tj. daň se vypočte z částky včetně daně vynásobením koeficientem sazba daně / 100 + sazba daně (např. 21/121). Doposud se tento koeficient musel zaokrouhlit na čtyři desetinná místa (sazba 21 % - 0,1736, sazba 15 % - 0,1304, sazba 10 % - 0,0909), nově se koeficient nezaokrouhluje a zaokrouhlí se na haléře až vypočtená daň. Zrušením zaokrouhlení koeficientu se u základní sazby 21 % vypočtená a odváděná daň snižuje a naopak u obou snížených sazeb 15 % a 10 % dochází ke zvýšení daně.

Na závěr poznamenejme, že podle přechodného opatření zákona lze po dobu 6 měsíců, tj. do 1. 10. 2019, postupovat podle původní úpravy, po tu dobu jsou tudíž správné oba dva postupy - starý i nový.

Obsah čísla 3/2019

Editorial
Dárky se mohopu, ale nemusí prodražit
Pravidla odpočtu na podporu výzkumu a vývoje se změnila
Získejte zpět DPH zaplacenou v jiných státech EU
První tři dny nemoci budou zase placené
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close