skupina

V zákoníku práce se chystají větší změny

Koncepční novela by měla vstoupit v účinnost na jaře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v první polovině letošního roku návrh novely zákoníku práce. Ten je předmětem mediálního zájmu, neboť přináší několik zásadních a diskutabilních změn.

Novela například zavádí institut vrcholového řídícího zaměstnance. Na základě dohody se zaměstnavatelem se jím může stát pouze vedoucí zaměstnanec, jenž pak musí mít sjednánu pevnou složku měsíční mzdy ve výši alespoň 75 000 Kč. Na druhou stranu nebudou mít tito zaměstnanci nárok na různé příplatky nebo na náhradu mzdy z důvodů překážek v práci; výjimkou bude překážka z titulu nemoci. Tito vrcholoví zaměstnanci si ale současně budou moci daleko flexibilněji určovat režim pracovní doby a přizpůsobovat ho aktuálním potřebám.

KladivoZa posun k lepšímu je možné považovat změny týkající se doručování písemností, včetně výpovědí. Zaměstnavatel by se podle novely měl povinně pokusit doručit písemnost zaměstnanci do vlastních rukou přímo na pracovišti; již ne v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen. Při doručování poštou dochází ke sladění lhůt zákoníku práce a České pošty při ukládání písemností. Nově se bude považovat písemnost za doručenou, pokud nebude vyzvednuta do 15 kalendářních dnů (dříve 10 pracovních dnů).

Spornou se jeví nová povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnanci pracovní podmínky, které budou předcházet riziku stresu. Ačkoliv lze důvodům této novinky porozumět zejména v souvislosti s rostoucím počtem pracovních úrazů následkem stresu, ustanovení může v praxi způsobit značné obtíže, neboť nestanovuje jednoznačné podmínky, které by měly riziku stresu předcházet. Bude tak jen na zaměstnavateli, jaká preventivní opatření zavede.

Návrh zákona přináší řadu změn i v dalších oblastech pracovního práva, jako je dovolená, dohody mimo pracovní poměr, hromadné propouštění, pluralita odborů nebo zavedení tzv. homeworkingu. Není samozřejmě jisté, zda a v jaké podobě budou všechny navrhované změny vládou a Parlamentem ČR nakonec schváleny, počítá se ale s tím, že by tato koncepční novela měla vstoupit v účinnost na jaře příštího roku.

Obsah čísla 3/2016

Editorial
Kontrolní hlášení - zmírnění sankcí
Dokumentace převodních cen je důležitá
Svěřenské fondy mohou být praktické
Změny v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí se blíží
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close