skupina

Svěřenské fondy mohou být praktické

I svěřenský fond je povinen vést účetnictví.

Nový občanský zákoník přinesl novou formu správy cizího majetku – svěřenský fond. K jeho vytvoření dojde oddělením majetku z vlastnictví zakladatele za určitým účelem a jeho svěřením do správy tzv. svěřenskému správci. Ten potom svým jménem vykonává vlastnická práva, ovšem na účet fondu. Zakladatel může určit jednu nebo více osob – obmyšlené, kterým se má z vytvořeného fondu plnit. Svěřenský fond nemá právní subjektivitu a jeho majetek nepatří ani zakladateli ani správci ani obmyšleným.

Fond může být zřízen smlouvou nebo závětí nebo i zákonem. Základní podmínky správy svěřenského fondu musí upravit jeho statut. Jde zejména o vymezení majetku, účelu a podmínek plnění z fondu, případně i určení obmyšlených. Účel fondu je buď soukromý, nebo veřejně prospěšný. Soukromý fond může být založen s cílem vytvářet zisk, což je u veřejnoprávních fondů zapovězeno. Smlouvou lze svěřenský fond založit bezúplatně i úplatně. Zakladatel může např. vyčlenit za úplatu majetek s tím, že jako obmyšleného určí toho, kdo mu za to zaplatil.

V praxi se uplatňují různé typy fondů. Ochranný svěřenský fond může třeba sloužit k ochraně majetku ohroženého budoucími věřiteli. Vyčleněním potenciálně ohroženého majetku do fondu se tím může jeho zakladatel vyhnout možné exekuci. Dalším typem je tzv. rodinný svěřenský fond, jehož cílem může například být příprava na převzetí podniku dětmi nebo jinými členy rodiny. Správce fondu se pak zpravidla vybírá z okruhu rodiny. Užitečným nástrojem může být i tzv. testamentární svěřenský fond. Ten vznikne při výkonu závěti a de facto vyčlení majetek zůstavitele z dědického řízení ve prospěch obmyšlených, kteří by za normálních okolností nebyli dědici.

Přestože svěřenský fond nemá právní subjektivitu, je povinen vést účetnictví způsobem odpovídajícímu účelu fondu. Povinnost auditu se přitom posuzuje stejně jako u akciových společností. Jednotlivé daňové zákony potom svěřenským fondům upravují jejich daňové povinnosti.

Obsah čísla 3/2016

Editorial
Kontrolní hlášení - zmírnění sankcí
Dokumentace převodních cen je důležitá
Změny v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí se blíží
V zákoníku práce se chystají větší změny
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close