skupina

Souběh funkcí po přelomovém nálezu Ústavního soudu

Dosavadní argumentaci Ústavní soud shledal zcela nedostačující.

panVrchní soud v Praze již v roce 1993 rozhodl, že pracovní smlouva generálního ředitele vykonávajícího současně funkci jednatele je neplatná, neboli že statutární orgán či jeho člen nesmí svoji funkci vykonávat v pracovněprávním vztahu. Tento zákaz tzv. „souběhu funkcí“ nebyl sice nikdy v zákoně výslovně uveden, ale soudní praxe jej převzala. Zákonnou úpravu přinesla až novela obchodního zákoníku, která souběhy funkcí od roku 2012 povolila. To však platilo jen krátce, neboť po rekodifikaci soukromého práva zůstala otázka souběhu funkcí opět neupravena a soudy se vrátily k původnímu výkladu. Vycházely přitom z toho, že činnost statutárního orgánu není upravena zákoníkem práce a že výkon této činnosti v pracovněprávním vztahu odporuje povaze obchodních korporací. 

Letos na podzim se k dosavadní soudní praxi vyjádřil Ústavní soud v nálezu I. ÚS 190/15. Došel k závěru, že podřízení výkonu závislé práce zákoníku práce ještě neznamená, že by zákoníku práce nemohly být podřízeny i jiné právní vztahy, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou. Podle Ústavního soudu tak nic nebrání tomu, aby statutární orgán nebo jeho člen vykonával svou činnost na základě pracovní smlouvy v režimu zákoníku práce. Dosavadní argumentaci odkazující pouze na povahu obchodních korporací pak Ústavní soud shledal zcela nedostačující a uložil obecným soudům, aby v případě, že chtějí setrvat na zákazu souběhu funkcí, odůvodnily, proč povaha obchodní korporace nedovoluje sjednání smlouvy o výkonu funkce v režimu zákoníku práce.

Přelomový nález ovšem negarantuje, že souběh funkcí je přípustný, pouze vyzval soudy (zejména Nejvyšší soud) k lepší argumentaci. Proto zatím doporučujeme souběh funkce statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance (typicky generálního ředitele) nezavádět a smlouvu o výkonu funkce zákoníku práce nepodřizovat. Na místě je vyčkat, až soudní praxe zaujme k souběhu funkcí jednoznačné stanovisko.

Obsah čísla 4/2016

Editorial
Prokazování původu majetku je tady 
Daňové úlevy u penzijních produktů se zvyšují
Nárok na odpočet DPH si musíte zasloužit  
Aktuálně o daních z příjmů
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close