skupina

Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují

Postihy za pozdní podání přiznání i za pozdní úhradu daně se sice v důsledku změn daňového řádu od 1. 1. 2021 snižují, přesto doporučujeme podávat přiznání a platit daně i nadále včas.

Pozdní podání daňového přiznání bylo a od 1. 1. 2021 nadále bude sankcionováno pokutou až při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Výše pokuty zůstává 0,05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu a 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení. Nově ale od 1. 1. 2021 platí, že se pokuta nepředepisuje, pokud její výše nedosáhne 1 000 Kč. Dosud činil tento limit 200 Kč. Proto v případech, kdy základ pro výpočet pokuty je nízký nebo prodlení bude malé, nebude nově uložena pokuta žádná. Například při výši daně 50 000 Kč a prodlení 30 dnů nebude po zohlednění 5denní liberační lhůty uložena pokuta žádná, kdežto podle starých pravidel by byla uložena pokuta ve výši 750 Kč.

PodpisDalší novinkou je, že opozdilec bude moci požádat o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání, přitom správce daně může žádosti vyhovět, jestliže lze důvod prodlení ospravedlnit, a to zejména z lidsky omluvitelného důvodu. Při stanovení výše prominutí budou zohledňovány i ekonomické nebo sociální poměry žadatele. Předpokládáme, že ospravedlnitelné důvody upraví finanční správa pokynem, obdobně jako u prominutí penále a úroku. Prominout bude možné pokuty vzniklé po 1. 1. 2021, tj. pokuty za prodlení u termínů podání po 1. 1. 2021.

Pozdní úhrada podléhala doposud úrokům z prodlení od pátého pracovního dne. Nově se tato toleranční lhůta zkracuje a úrok z prodlení se začne počítat od čtvrtého kalendářního dne. Výše úroku z prodlení bude od 1. 1. 2021 odpovídat výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku, tudíž bude ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Doposud se přitom repo sazba zvyšovala o 14 procentních bodů. Aktuální repo sazba ČNB činí 0,25 % (viz poslední strana nebo www.kodap.cz, sekce Pro vás-Přehledy). Hranice pro vyměření úroku z prodlení se nově zvyšuje z 200 Kč na 1 000 Kč, stejně jako u pokut.

Obsah čísla 4/2020

Editorial
Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech od jejich nabytí
Nájem nemovitostí určených k bydlení bude vždy osvobozen od DPH
Daňové souvislosti práce z domova
Novela zákona o obchodních korporacích přináší hodně změn
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close