skupina

S počtem vyživovaných dětí roste daňové zvýhodnění

V Parlamentu ČR je před schválením návrh na postupné zvyšování sazby pro druhé a další dítě.

Do roku 2014 platilo, že na každé dítě žijící ve společné domácnosti náleželo poplatníkovi daně z příjmů stejně vysoké daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč, tj. 1 117 Kč měsíčně (do roku 2011 to bylo 11 604 Kč). Od roku 2015 si mohou rodiče či jiní poplatníci daně žijící ve společné domácnosti nově uplatnit až tři různé roční sazby: na první dítě 13 404 Kč, na druhé dítě 15 804 Kč a na třetí a další dítě 17 004 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti

Žije-li v jedné domácnosti více poplatníků, mohou si vyživované děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělit. Současně si budou muset dohodnout, v jaké sazbě si na to „své“ dítě daňové zvýhodnění uplatní; jestli v sazbě na první, na druhé nebo na třetí a další dítě. Přitom i řádně dohodnutá sazba se může v průběhu roku změnit. Např. uplatňuje-li matka daňové zvýhodnění na dceru v sazbě pro druhé dítě, otec uplatňuje daňové zvýhodnění na syna v sazbě pro první dítě a syn v červnu ukončí školu a přestane být vyživovaným dítětem, potom se v červenci stane z dcery první vyživované dítě s nižší sazbou.

V Parlamentu ČR je navíc před schválením návrh na postupné zvyšování sazby pro druhé, třetí a další dítě v letech 2016 a 2017. Navržené sazby jsou uvedeny v tabulce.

Zatím neschválené navýšení daňového zvýhodnění má pro účely výpočtu záloh ze závislé činnosti začít platit v roce 2016 až od následujícího měsíce po vyhlášení příslušné novely ve Sbírce zákonů. Narovnání za celý rok se potom provede při ročním zúčtování, nebo v daňovém přiznání.

Obsah čísla 1/2016

Editorial
Velké osvobozené příjmy se budou oznamovat
Profesní odpovědnost daňového poradce za způsobenou škodu
Nemovitosti a DPH pohledem Generálního finančního ředitelství
Je možné se ještě podřídit zákonu o obchodních korporacích?
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close