skupina

Růst minimální a průměrné mzdy ovlivňuje daně a odvody

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12 200 Kč a průměrná mzda na 29 979 Kč.

Minimální mzda se zvyšuje nařízením vlády č. 286/2017 Sb. z dosavadních 11 000 Kč na 12 200 Kč. Z pohledu daně z příjmů se tím zvyšuje sleva za umístění dítěte (tzv. „školkovné“) z 11 000 Kč na 12 200 Kč ročně za každé vyživované dítě. Dále se tím zvyšuje hranice nároku na výplatu daňového bonusu ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. na 73 200 Kč ročně, resp. 6 100 Kč měsíčně při uplatnění měsíčního bonusu u záloh na daň z příjmů u zaměstnavatele. Výše minimální mzdy také ovlivňuje hranici pro úplné osvobození starobních důchodů ve výši 36násobku minimální mzdy, což je 439 200 Kč. Na roční důchod, který je vyšší než tato částka, se potom osvobození nevztahuje.

U zaměstnanců je minimální mzda také minimálním vyměřovacím základem, z kterého se povinně odvádí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % (4,5 % zaměstnanec a 9 % zaměstnavatel), tj. 1 647 Kč měsíčně. Stejnou částku budou muset od ledna 2018 odvádět i tzv. osoby bez zdanitelných příjmů, tj. osoby, které nemají zdanitelné příjmy z pohledu sociálního a zdravotního pojištění; zjednodušeně řečeno nejsou zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými ani státními pojištěnci.

Od 1. 1. 2018 se také nařízením vlády č. 343/2017 Sb. zvyšuje průměrná mzda na částku 29 979 Kč. Ta je u daně z příjmů určující pro výpočet solidárního zvýšení daně, které činí 7 % z rozdílu mezi ročními hrubými příjmy a 48násobkem průměrné mzdy 1 438 992 Kč. V případě výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmu se pak jedná o 7 % z rozdílu mezi měsíční hrubou mzdou a 4násobkem průměrné mzdy 119 916 Kč.

Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet minimálních i maximálních vyměřovacích základů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Konkrétně minimální vyměřovací základ pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ činí 6násobek průměrné mzdy, tudíž nově 179 874 Kč, čemuž potom odpovídá minimální měsíční záloha ve výši 2 024 Kč.

U odvodů pojistného na sociální zabezpečení je minimální měsíční vyměřovací základ stanoven v případě hlavní činnosti ve výši 25 % průměrné mzdy, tj. 2 189 Kč, a v případě vedlejší činnosti 10 % průměrné mzdy, tj. 876 Kč. Průměrná mzda je použita i ke stanovení maximálního vyměřovacího základu u pojistného na sociální zabezpečení, a to ve výši jejího 48násobku, stejně jako u solidární daně.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close