skupina

Rekapitulace představ politických stran o zdanění příjmů zaměstnanců

S blížícími se volbami seznamují politické strany veřejnost se svými programy.
Zde je rekapitulace představ ČSSD, ANO a ODS o zdanění příjmů zaměstnanců .

ČSSD navrhuje návrat k progresivní dani, a to hned ve čtyřech pásmech. Konkrétně navrhuje sazbu 12 % pro hrubou mzdu do 30 000 Kč, 15 % pro hrubou mzdu od 30 000 do 40 000 Kč, 25 % pro hrubou mzdu od 40 000 do 50 000 Kč a 32 % pro hrubou mzdu nad 50 000 Kč. Takto stanovenou sazbou se má daň nadále počítat ze superhrubé mzdy. Ve hře je také mírnější varianta s horní hranicí 80 000 Kč místo 50 000 Kč.

Hnutí ANO přišlo s progresivním zdaněním ve dvou pásmech. Hrubý příjem do výše čtyřnásobku průměrné mzdy, který pro rok 2017 činí 1 355 136 Kč, se má danit 10% sazbou a nad tuto hranici 15% sazbou. Protože čtyřnásobek průměrné mzdy je současně hranicí pro 7% solidární daň, kterou ANO zrušit neplánuje, je sazba pro druhé pásmo ve skutečnosti 22 %.

ODS ve svém programovém prohlášení zveřejnila, že plánuje zrušit superhrubou mzdu. Dále chce zrušit i 7% solidární zvýšení daně z hrubého příjmu převyšujícího čtyřnásobek průměrné mzdy a také snížit odvody pojistného hrazeného zaměstnavatelem o 2 procentní body a umožnit tím rychlejší růst mezd.

Z grafu vyplývá, že do hrubé mzdy cca 50 000 Kč měsíčně (600 000 Kč ročně) navrhují všechny tři strany snížení daňového zatížení, a tudíž zvýšení čistých příjmů.

Srovnání návrhů podle různé výše ročního příjmů ukazuje následující graf:

Graf

Obsah čísla 2/2017

Editorial

Požití alkoholu nemusí znamenat automatickou výpověď

Nová publikace Daň z přidané hodnoty 2017

Nespolehlivá osoba a nespolehlivý zaměstnavatel

Kontrolní hlášení a pokuty

Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close