skupina

Připravujeme

9. - 11. října 2019


48. Jednohubky z daňového a obchodního práva


Původně ohlášená Ing. Jana Pilátová musela svoji přednášku ze zdravotních důvodů odvolat. Její téma proto převezme Ing. Ivana Pilařová a dani z příjmů včetně směrnice ATAD se budou věnovat Ing. Radim Bláha a Ing. Jiří Nesrovnal.

Ing. Radim Bláha (středa 9. 10. dopoledne)
Aplikace směrnice ATAD (nadměrné výpůjční výdaje), problematika převodních cen (pokyny GFŘ D-34, D-32, popř. D-35).

Ing. Jiří Nesrovnal (středa 9. 10. odpoledne)
Závěry koordinačních výborů KDP a GFŘ z pohledu daně z příjmů, interpretace Národní účetní rady, změny v zákonné úpravě daně z příjmů pro rok 2020.

Ing. Ivana Pilařová (čtvrtek 10. 10.)
Vybraná témata z účetnictví - kategorizace účetních jednotek, přechody mezi kategoriemi včetně povinnosti podrobení se auditu. Časté chyby při sestavení účetní závěrky, zmaření investice, účtování rezerv a opravných položek.

Ing. Václav Benda (pátek 11.10.)
aktuální problémy při uplatňování DPH v tuzemsku a u příhraničních plnění. Změny v uplatňování DPH ve vazbě na předpisy EU pro rok 2020.

Těšíme se na Vás na zámku Hrubá Skála, jak se již stalo
naší tradicí.

Odpolední a večerní program pro vás opět připraví tým KODAP

12. listopadu 2019

Den otevřených dveří v prostorách KODAP, s.r.o.

3. února 2020

Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně a auditorka

Problematika účetní závěrky

Seminář se uskuteční v Grandhotelu Imperial v Liberci od 9 do 14 hodin.

13. – 14. 5. 2020

49. Jednohubky z daňového a obchodního práva

Tentokrát pouze dvoudenní seminář na zámku Hrubá Skála.

Další informace o školení najdete na www.kodap.cz v sekci Pro vás > Školení Své dotazy můžete posílat na e-mail laurinova@kodap.cz nebo volat na tel. 485 228 317

Obsah čísla 3/2019

Editorial
Dárky se mohopu, ale nemusí prodražit
Pravidla odpočtu na podporu výzkumu a vývoje se změnila
Výpočet a zaokrouhlování DPH doznaly změnu
Získejte zpět DPH zaplacenou v jiných státech EU
První tři dny nemoci budou zase placené


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close