skupina

Při uplatňování přeshraniční DPH není k chybě daleko

Rozhovor s daňovou poradkyní Petrou Verlovou.
Problematice DPH ve vztahu k zahraničí se daňová poradkyně Petra Verlová věnuje již přes deset let. Zeptali jsme se jí na některé z problémů, jimiž se zabývá.

Co vás v současné době nejvíce zaměstnává?
Aktuálně v našem týmu posuzujeme nároky klientů na vrácení DPH za rok 2014 a zpracováváme žádosti o její vrácení. Lhůta k jejich podání skončí 30. září 2015. K tomu je nutné počítat s 15denní lhůtou, kterou má finanční úřad na udělení přístupu do aplikace, přes kterou se žádosti podávají. Je tedy nejvyšší čas začít na žádostech pracovat, aby klientům 30. září nárok na vrácení DPH nezanikl.

Je vracení DPH jedinou službou, kterou poskytujete?
Nejenže není jedinou, ale není ani naší stěžejní činností. Nejvíce se totiž zabýváme posuzováním režimů DPH při poskytování služeb či dodávání zboží přes hranice – ať již na straně dodavatele nebo na straně odběratele. Radíme například, jestli při dodávání zboží přes konsignační sklad v zemi odběratele, poskytování stavebních prací, organizování konferencí, mezinárodní přepravě osob, zasílání zboží občanům do EU nebo při dalších činnostech nevznikne povinnost registrovat se k DPH v dané zemi a co v tom případě dělat.

Kde všude umíte klienty k DPH zaregistrovat?
Běžně registrujeme naše klienty v sousedním Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku. Registrace zahraničních klientů v České republice je samozřejmostí. Dále registraci a podávání přiznání vyřídíme v Nizozemí, Belgii, Francii, Dánsku či Chorvatsku. V případě ostatních zemí EU řešíme registraci ve spolupráci s tamními kolegy. Patříme do mezinárodní skupiny ETL a díky tomu můžeme konzultovat problematiku DPH s kolegy po celém světě.

Dělají zahraniční partneři vašich klientů chyby při uplatňování DPH?
Všichni chybují, dokonce i Němci, kteří mají pověst téměř bezchybných. Vysvětlujeme například, že daná služba měla být fakturována bez DPH v režimu reverse-charge a že je třeba obrátit se na dodavatele a požádat ho o opravu faktury.

A co zahraniční úřady?
Věřte, že i tam dělají chyby. Třeba špatně evidují platby daně nebo špatně posoudí, zda mělo či nemělo být fakturováno s DPH. Rozdíl je někdy v jejich méně formálním přístupu.

Obsah čísla 3/2015

Editorial
Přenos daňové povinnosti je čím dál složitější
V účetnictví se chystají rozsáhlé změny
Nejvyšší správní soud dal za pravdu úpadci
Do daňového řádu se vrátilo prominutí penále a úroku
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close