skupina

Přenos daňové povinnosti je čím dál složitější

Režim přenesení daňové povinnosti (PDP), kdy DPH vypočte a přizná příjemce zdanitelného plnění, roste jako Otesánek. Zatímco od roku 2012 platil pro stavební nebo montážní práce a případy uvedené v příloze 5 zákona o DPH (různé odpady, šrot, sběr apod.), nově se od 1. 1. 2015 za určitých podmínek vztahuje na plnění uvedená v příloze 6. Přitom tyto podmínky stanovuje vláda svým vládním nařízením. Ta také nařídila, že režim PDP se použije vždy pro emisní povolenky (od 1. 1. 2015) a dále pro vybrané kódy celní nomenklatury obilovin (od 1. 9. 2015), kovů, mobilních telefonů, integrovaných obvodů, tabletů, laptopů a videoherních konzolí (od 1. 4. 2015), jestliže celkový základ daně dodávaného zboží překročí 100 000 Kč. Od roku 2016 se navíc režim PDP rozšíří i o převod nemovitých věcí v případech, kdy si prodávající plátce DPH odsouhlasí s kupujícím plátcem DPH, že neuplatní osvobození od DPH.

Stejně jako v případě stavebních a montážních prací platí i pro nové případy (v příloze 6), že se poskytovatel i příjemce zdanitelného plnění mohou v pochybnostech dohodnout, že toto plnění podléhá režimu PDP. Tato možnost dohody odpadá v případě dodání zboží uvedeného ve vládním nařízení v hodnotě nepřesahující hranici 100 000 Kč.

K odstranění nejasností, které rozšíření režimu PDP přineslo, by měla přispět informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) s odpověďmi na nejčastější otázky (viz www.financnisprava.cz). Lze zde třeba zjistit, že údaj „rozsah plnění“ v evidenci pro účely daně musí vycházet z měrné jednotky stanovené pro příslušný kód předmětu plnění, neboť elektronický formulář ani jinou jednotku nenabídne. Když proto dodavatel na faktuře uvádí množství v jiné měrné jednotce, musí si s příjemcem dohodnout způsob přepočtu, aby na daňovém dokladu odpovídal rozsah plnění správné měrné jednotce. Váhy

V informaci GFŘ je i odpověď na otázku, jak správně postupovat při fakturaci vedlejších nákladů na přepravu zboží, které režimu PDP podléhá jen částečně. Odpověď: režim PDP se uplatní jen na jejich poměrnou část a pro test překročení hranice 100 000 Kč je rozhodná hodnota včetně poměrné části vedlejších nákladů.

Informace GFŘ uvádí hodně dalších demonstrativních otázek, což vypovídá o tom, že režim PDP není skutečně jednoduchý a stále více plátcům DPH nese reálná daňová rizika. Proto je vhodné zejména nové obchodní případy konzultovat vždy s daňovými specialisty.

Obsah čísla 3/2015

Editorial
V účetnictví se chystají rozsáhlé změny
Nejvyšší správní soud dal za pravdu úpadci
Při uplatňování přeshraniční DPH není k chybě daleko
Do daňového řádu se vrátilo prominutí penále a úroku
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close